English

Projekt železnice na ruzyňské letiště má první územní rozhodnutí

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dosáhla významného pokroku v přípravě modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla. K úsekům Kladno – Kladno-Ostrovec a Praha-Bubny – Praha-Výstaviště získala územní rozhodnutí a již připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Modernizace trati spočívá především ve výstavbě druhé koleje, elektrizaci tratě a úpravě železničních stanic a zastávek.

Stavba s názvem Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně) významně zvýší bezpečnost a komfort přepravy a také dopravní obslužnost regionu. Všechny stanice a zastávky budou bezbariérové, železniční přejezdy nahradí mimoúrovňová křížení a trať bude vybavena moderním zabezpečovacím a sdělovacím zařízením. Součástí investice je také vybudování dvou parkovišť P+R s téměř 300 parkovacích míst u stanice Kladno.

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) zahrnuje doplnění druhé koleje, elektrifikaci úseku, modernizaci železniční stanice Praha-Bubny a zřízení nové zastávky Praha-Výstaviště.

Stanice Praha-Bubny se přemístí jižněji. Hned za Negrelliho viaduktem se bude nacházet společná stanice tratí do Kralup nad Vltavou a do Kladna se čtyřmi kolejemi a třemi nástupišti. Přístup na ně bude možný jak z jižní strany od stávajícího vestibulu stanice metra linky C Vltavská a ze zastávky tramvaje na Bubenském nábřeží, tak od severu z nového centrálního náměstí s druhým budoucím vestibulem stanice metra. Odbavovací prostory pro cestující budou umístěny v podchodech pod kolejemi.

Kolejiště stanice a navazujících traťových úseků bude vyvýšeno nad okolní terén a vedeno po několika mostních estakádách, které překročí jak nové centrální náměstí, tak křižující ulice od Bubenské po třídu Dukelských hrdinů. Prostor pod estakádami zlepší prostupnost území, ale může být také využit k obchodním účelům.

Východně od ulice Dukelských hrdinů, v blízkosti pražského Výstaviště a Královské obory, je ve shodě s územním plánem navržena nová zastávka Praha-Výstaviště. Dokumentace, na niž bylo vydáno územní rozhodnutí, počítá s vedením trati po estakádě. Mezi největší přínosy této dílčí stavby patří vytvoření přímé návaznosti mezi železnicí a stanicí metra linky C Vltavská, uvolnění území v Bubnech k novému urbanistickému rozvoji, zlepšení dostupnosti parku Stromovka a zrušení železničního přejezdu.

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla je jedním z největších dopravních projektů v ČR, reprezentuje nezbytnou infrastrukturní odpověď na předpokládaný rozvoj letecké dopravy. Její význam je také v tom, že zařadí hlavní město i Kladno mezi moderní evropské aglomerace s železničním napojením letiště.

Nahoru