English

Novinky z průmyslu

DAKO-CZ: Rok 2020 bude ve znamení oslav 100 let od narození Josefa Daňka

V leoňském roce společnost DAKO-CZ, a.s. přejmenovala ulici, ve které sídlí na Josefa Daňka 1956. Číslo popisné v sobě skrývá symboliku: právě v roce 1956 byly mezinárodně schváleny klíčové brzdové systémy, které skupina vedená vynálezcem Josefem Daňkem vyvinula.

Význam osoby Josefa Daňka podtrhuje skutečnost, že i za minulého režimu se jeho jméno dostalo do obchodní značky, pod níž firma dodává své produkty dodnes. DAKO vzniklo jako složenina počátečních dvou písmen DAněk a KOvolis.

Po celý rok 2020 si budeme připomínat 100leté výročí od narození tohoto významného vynálezce, který je považován za OTCE BRZDY DAKO. Člověka, který svými brzdovými systémy výrazně přispěl k bezpečnosti na železnici a více než čtyřiceti patenty se zasloužil o rozvoj a budoucnost společnosti.

Děkujeme všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za projevenou přízeň a důvěru v roce 2019. V novém roce 2020 Vám přejeme hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

Nahoru