English

Novinky z průmyslu

DPOV vybavily přes 300 vozidel ČD technologií Wifi

Koncem listopadu dokončili technici a dělníci z DPOV, a.s. velkou zakázku ČD, a.s. - vybavení 309 železničních vozů technologií WIFI. Na této zakázce DPOV spolupracovalo s ČD Telematika jako dodavatelem materiálu. Postupně byly technologií WIFI vybaveny vozidla ČD, a.s. ABpee347, Bdpee231, Aee140, Bbdgmee236, Bpee237, Bee238, WLABmz826, Bfhpvee295 a 841. V současné době jsou dokončovány poslední montáže na motorových vozech 854. Koncem roku se začne tato technologie dosazovat do motorových vozů řady 842.

V sídle společnosti DPOV, a.s. v Přerově pokračují modernizace motorových vozů řady 810 dle požadavků jednotlivých krajů dosazením nových informačních systémů, úpravou interiérů, změnou počtu sedaček. Byl osazen ojedinělý a nový typ vnějšího informačního systému na první elektrické jednotce 471. Na další jednotky budou postupně dosazovány zásuvky pro napájení notebooků a mobilních telefonů, dojde i k úpravě vnitřního informačního systému a ovládání nástupních dveří. Od letošního roku probíhá přípravná projektová dokumentace k vybudování nového opravárenského centra pro elektrické jednotky v prostorách bývalého Zásobovacího centra Přerov.

V provozním středisku oprav DPOV, a.s. ve Veselí nad Moravou probíhá příprava na vyvazovací opravy motorových vozů řady 841 (Stadler), jejichž přístavba začne počátkem následujícího roku. Projekt modernizace motorových vozů řady 810 na řadu 811 pro Moravskoslezský kraj je v pokročilém stavu příprav. Vlastní vozidla čekají v odstrojeném stavu. Vlastní modernizace se odlišuje jinou remotorizací včetně řešení pomocných pohonů podobných jako na řadě 814, dále dosazením funkční klimatizace, jejíž provoz bude zajištěn dostatečným výkonem z remotorizace.

 

Nahoru