English

Společnost Siemens Mobility získala certifikát TÜV SÜD za kybernetickou bezpečnost svých vozidel

Obor kolejových vozidel společnosti Siemens Mobility byl certifikován německou společností TÜV SÜD za splnění mezinárodního standardu bezpečnosti IT IEC 62443. Certifikace prokazuje, že systémy řízení vozidel a IT ve vysokorychlostních vozidlech, v regionálních jednotkách, metru, tramvajích, lokomotivách, komponentech a dalších řešeních pro železnici jsou adekvátně chráněny před kybernetickými útoky.

„Díky této certifikaci dáváme našim zákazníkům i úřadům záruku, že IT našich vozidel a železničních aplikací jsou chráněna před narušením kybernetickými útoky a splňují zákonné požadavky. Kybernetická bezpečnost je základním požadavkem pro zajištění vysoké disponibility vozidel,“ uvedla Sabrina Soussan, CEO společnosti Siemens Mobility.

V posledních pěti letech byl vývoj kolejových vozidel ve společnosti Siemens Mobility podroben přísnému přístupu k zabezpečení IT na základě hodnocení rizik, v němž jsou pro každý projekt identifikována jednotlivá rizika a jsou přijímána odpovídající, na míru řešená bezpečnostní opatření. Společnost Siemens Mobility použila tento přísný proces zabezpečení IT už ve více než stovce projektů. Německý zákon o bezpečnosti IT, který je v platnosti od července 2015, spolu s nařízením o kritériích z roku 2016 a dalšími legislativními iniciativami, jako je evropský zákon o kybernetické bezpečnosti, rovněž vyžadují odpovídající ochranná opatření ze strany železničního průmyslu.

Společnost Siemens Mobility usiluje o ucelený přístup k zabezpečení IT, který zahrnuje kompletní dodavatelský řetězec. Jedná se o různé řídicí a asistenční systémy, stejně jako veřejné a interní informační technologie, například systémy řízení vozidel s bezpečnostně kritickými a nekritickými IT systémy, systémy podpory provozu vozidel, informační systémy pro cestující, internet pro cestující či rozhraní mezi vozidly a síťovým operačním střediskem, které je založeno na cloudovém řešení. Tento přístup vyústil v celosvětově nejrozsáhlejší soubor, který byl certifikován podle IEC 62443.

Nahoru