English

Začíná instalace systému ETCS na hlavních tratích v Praze a okolí

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje v zavádění celoevropského zabezpečovacího systému ETCS na své síti. Už za rok bude instalován v úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi. V následujících letech pak na dalších tratích přímo v pražském železničním uzlu a na dalších tratích ve Středočeském kraji.

 

Investiční akce SŽDC vychází z Národního implementačního plánu ETCS. Z důvodu dalších souběžných a podmiňujících staveb byla rozdělena na čtyři etapy:

Český Brod (včetně) – Praha-Uhříněves (včetně)

Předpokládaný termín dokončení je listopad 2020.

 

Praha-Libeň (včetně) – Kralupy nad Vltavou (mimo)

Předpokládaný termín dokončení je listopad 2022.

 

Český Brod (mimo) – Kolín (mimo)

Předpokládaný termín dokončení je listopad 2023.

 

Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny (včetně)/Praha-Libeň (mimo)

Termín dokončení bude stanoven s ohledem na stav přípravy a realizace souvisejících staveb

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně) a Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží.

 

V rámci první etapy bude vybaven systémem ETCS úrovně L2 úsek Český Brod (včetně) – Praha-Běchovice – Praha-Uhříněves (včetně). Jedná se konkrétně o stanice Český Brod, Úvaly, Praha-Běchovice, Praha-Malešice, Praha-Hostivař a Praha-Uhříněves.

Dojde k úpravám stávajících staničních i traťových zabezpečovacích zařízení, které zajistí přenos informací o volnosti úseků, stavu jízdních cest, přejezdů a dalších do radioblokových centrál RBC. V úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi se vybudují celkem dvě RBC.

Traťové a staniční koleje budou vybaveny nepřepínatelnými eurobalízami, které slouží k předávání informací mezi traťovou částí ETCS a palubními vysílačkami umístěnými na stanovišti strojvedoucího. V rámci první etapy půjde přibližně o 550 balíz.

Provedou se také úpravy v Centrálním dispečerském pracovišti Praha, kdy technologie ETCS bude integrována do jednotlivých obslužných pracovišť. Zhotovitelem stavby s názvem ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha – Kolín je společnost AŽD Praha.

Nahoru