English

Odvětví železniční dopravy: Evropská Komise dostává doporučení na udržení globálního vedení Evropy

Pracovní skupina odborníků EU pro konkurenceschopnost evropského železničního průmyslu schválila soubor doporučení pro udržení celosvětového vedení železničního průmyslu. Tato doporučení předpokládají dodatečná opatření a zároveň zajištění součinnost s opatřeními, která již existují, pro zajištění konkurenceschopnosti odvětví. Týká se to 10ti oblastí, včetně digitalizace, inovaci, dovedností a výuky, vnitřního trhu, normotvorby, evropských veřejných zakázek, podpůrných mechanismů EU, přístupu na trhy a financování malých a středních podniků, přístupu na mezinárodní trhy a práva duševního vlastnictví. Tato doporučení se týkají celého železničního sektoru, zemí EU, Evropské komise, evropských organizacemi pro standardizaci a orgánů EU.

Hlavní doporučení jsou následující:

  • Zpráva vyzývá k pokračující podpoře transformace evropského železničního systému, zejména prostřednictvím rozvoje Evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS), a také pokračováním institucionalizovaného partnerství v rámci inovací a výzkumu.
  • Odvětví železnice bylo začleněno do 4. vlny projektu EU pro odvětvovou spolupráci na programu dovedností a má tímto příležitost tento projekt implementovat.
  • Zpráva požaduje rychlou implementaci 4. železničního balíčku a dále podporuje používání kvalitativních kritérií při zadávání veřejných zakázek.
  • Pro další období 2021-2027 víceletého finančního rámce zpráva požaduje posílení programů EU, které podporují inovace a zavádění klimaticky neutrálních, energeticky účinných a uživatelsky orientovaných dopravních systémů, zejména železnice.
  • Zpráva podporuje pokračování a posilování aktivit EU směřujících k dosažení rovných podmínek vstupu na celosvětové trhy.

 

Podklad

Na základě usnesení Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2016 o konkurenceschopnosti evropského dodavatelského železničního průmyslu (2015/2887(RSP)), které poukázalo na  zásadní význam dodavatelského železničního průmyslu pro průmyslový růst, zaměstnanost a inovace v Evropě, byla ustanovena  expertní skupina Evropské komise. Tato skupina sdružuje celkem 10 národních drážních úřadů, 12 sdružení a asociací, 8 výrobních podniků kolejových vozidel, 2 inovační a technologické klustry a 23 podniků vyrábějících zařízení (signalizace, telekomunikace, ochrana hluku, požární ochrana, elektronika, infrastruktura a další). Od roku 2018 se uskutečnilo celkem 6 společných jednání, kterým spolu-předsedalo Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP a Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu.

Zdroj: Evropská komise, https://ec.europa.eu/growth/content/rail-supply-industry-european-commission-receives-recommendations-maintain-europe%E2%80%99s-global_en

Nahoru