English

Český železniční průmysl se prezentoval na veletrhu TRAKO v Gdaňsku

Již 13. ročník mezinárodního železničního veletrhu TRAKO přivítal ve dnech 24. až 27. září 2019 tradičně polský Gdaňsk. Prestižní akce se zúčastnilo více než 700 vystavovatelů z 30 zemí celého světa, silné zastoupení zde měly i české firmy. Za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) se v rámci oficiální účasti České republiky na společném stánku představilo devět firem sdružených v Asociaci podniků českého železničního průmyslu - ACRI.

Oficiální expozici českých firem zahájil velvyslanec ČR v Polsku Ivan Jestřáb, který během svého projevu zdůraznil důležitost rostoucího polského trhu pro české exportéry. Místopředseda představenstva ACRI Zdeněk Malkovský doplnil, že si železniční průmysl váží podpory, prostřednictvím které mu MPO dává možnost účastnit se ve společné expozici veletrhu TRAKO.

Polsko je pro české firmy z oblasti železničního průmyslu tradičním partnerem, existuje celá řada konkrétních projektů spolupráce. „Velmi úspěšné jsou dodávky tramvají ŠKODY TRANSPORTATION, v jednání je dodávka 45 vlaků metra pro Varšavu. Významné jsou zakázky v oblasti zabezpečovacích systémů firmy AŽD PRAHA pro metro a železnici a je třeba zmínit další dílčí dodávky komponent a služeb členských firem ACRI“, připomněla generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská.

,,Na letošním ročníku veletrhu TRAKO v Gdaňsku jsme měli díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu možnost vystavovat ve společné expozici České republiky. Za tuto podporu jsme velmi rádi, protože účast pro nás byla příležitostí navázat nové obchodní kontakty a projednat aktuální i budoucí projekty s našimi zákazníky. Celá expozice byla na velmi dobré úrovni a díky spolupráci s realizační firmou proběhla příprava i samotný veletrh hladce. Byli jsme velmi spokojeni," říká Tomáš Boruta, marketingový manažer firmy BORCAD cz s.r.o.

„Společnost AMiT, s.r.o. vystavuje na tomto veletrhu už počtvrté. Obvykle míváme vlastní expozici, tentokrát jsme se rozhodli pro sdílený koncept organizovaný pod záštitou MPO. Ten byl pro zprostředkování komunikace s našimi zákazníkem velmi přínosný. Výhodou je výrazná, atraktivní plocha, kterou sdílí více firem z České republiky. Významným faktorem pro vystavující firmu je i příznivý poměr marketingové investice versus očekáváný ekonomický přínos. I díky tomu můžeme hodnotit letošní TRAKO jako velmi úspěšný ročník,“ hodnotí účast na veletrhu zástupce oddělení zahraničního prodeje a rozvoje podnikání firmy AMiT spol. s r.o. Tibor Dvorský.

„Ve vedení společnosti SVÚM a.s. se shodujeme na názoru, že účast na veletrzích je důležitým marketingovým nástrojem. Příprava, účast a následné zpracování všech podnětů, kontaktů a požadavků na nás klade zvýšené nároky, ale výsledkem je možnost v několika málo dnech kontaktovat a potkat mnoho obchodních partnerů a prodiskutovat s nimi jejich požadavky. V našem oboru se málokdy povede připravit obchodní zakázku pouze přes email. Navázání vzájemných vztahů pokládáme za velice důležité,“ říká Ivo Hain, předseda představenstva SVÚM a.s.

„Společnost VÚKV a. s. se účastní železničního veletrhu TRAKO v polském Gdaňsku již potřetí. Vzhledem k tomu, že jsme malá společnost, rádi využíváme nabídky ACRI a MPO k účasti ve společné expozici českého průmyslu. Motivem účasti naší společnosti na této akci je navázání nových obchodních kontaktů a jednání s dřívějšími zákazníky z polského trhu, který má velký rozvojový potenciál. Přínosné jsou také nové poznatky z polského trhu kolejových vozidel a kontakty s podobně zaměřenými polskými firmami. Veletrh sice má být určitou protiváhou Innotransu, který se koná v sudých létech v Berlíně; oproti této akci má TRAKO více regionální charakter, což je patrné z vyššího podílu domácích návštěvníků. Účast na tomto veletrhu zatím vždy splnila naše očekávání, protože se nám zde podařilo získat zakázky především z oblasti zkušebnictví,“ hodnotí veletrh generální ředitel VÚKV a.s. Zdeněk Malkovský.

Letos se v rámci české oficiální účasti na veletrhu TRAKO 2019 představily polskému trhu tyto společnosti: ACRI, AMiT, BORCAD, DPOV, IG Watteeuw, KUVAG, SVÚM, VÚKV, VZÚ Plzeň.

Fotogalerie z veletrhu je zde:

Nahoru