English

Indie má velký potenciál pro uplatnění českých firem z oblasti železničního průmyslu

Na konci srpna se v Dillí uskutečnila železniční konference nazvaná Rail India Conference & Expo 2019, které se již potřetí v řadě aktivně zúčastnili zástupci českého velvyslanectví v Dillí. Po boku prezidenta Indických drah (Railway Board) Vinod Kumar Jadava či Anurag Sachana ze Speciálního nákladního železničního koridoru vystoupil se svým příspěvkem na podporu českých výrobců z oblasti železničního sektoru ekonomický diplomat Milan Dostál.

Indický trh je jedním z nejperspektivnějších železničních trhů ve světě a prostor pro zviditelnění českých firem pro modernizaci indické infrastruktury a kolejových vozidel využívá velvyslanectví České republiky v rámci svých aktivit na podporu ekonomické diplomacie každoročně. Dvoudenní akce pořádaná Frankfurter Messe slouží k prezentaci českých výrobců v železničním sektoru i proto, že Česká republika je díky vysoce kvalitním produktům domácích výrobců považována v Indii za zemi s vyspělým trhem. Indická železniční síť je na druhou stranu čtvrtou největší na světě a na další rozvoj železniční dopravy klade vláda velký důraz, existuje zde tedy velký potenciál pro rozvoj dalších vztahů.

Obchodní rada představil publiku český železniční sektor, jeho historii, vývoj a význam pro národní hospodářství. Připomněl také úspěšné české projekty a společnosti, které se etablovaly na indickém trhu, který je vnímán jako nesmírně perspektivní. Prezentace rovněž obsahovala informace o tom, co Česká republika nabízí v oblasti modernizace kolejových vozidel a železniční infrastruktury.

Konference se zúčastnilo mnoho zajímavých domácích i zahraničních hostů jak ze soukromé, tak i z veřejné sféry, včetně zástupce českého výrobce soukolí a poloos, který v Aurangabádu vlastní výrobní podnik - bohumínský BONATRANS. Nejvýznamnějšími tématy dvoudenního programu byly „Možnosti zahraničních společností vstoupit na indický trh“, „Vysokorychlostní koridory a modernizace tratě“ nebo „Nové modely financování společných projektů na železnici“. Více než 200 účastníků tak získal příležitost dozvědět se více i o potenciálu, schopnostech a dovednostech českých výrobců v železničním průmyslu. Akce rovněž přispívá k navazování kontaktů, jejich prohlubování a zviditelnění, jako např. s Ashwani Lohanim – současným generálním ředitelem Air India a v předchozích dvou ročnících účastníkem z pozice prezidenta Indických drah.

 

Nahoru