English

Novinky z průmyslu

SŽDC vybaví úsek Přerov – Česká Třebová evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS

Evropský zabezpečovací systém ETCS získá do poloviny příštího roku další traťový úsek. SŽDC slavnostně zahájila instalaci moderního vlakového zabezpečovače na spojovacím rameni prvního a druhého koridoru z Přerova do České Třebové. Zhotovitelem stavby je společnost AŽD Praha.

„Systém ETCS přináší řadu výhod, mezi které patří zejména zlepšení plynulosti železniční dopravy při současném zvýšení bezpečnosti provozu. K tomu přispívá i schopnost zařízení v případě potřeby bezpečně zastavit jedoucí vlak,“ uvedl ředitel Stavební správy západ SŽDC Petr Hofhanzl.

V roce 2001 byly zahájeny aktivity směřující k implementaci systému ETCS do podmínek ČR a bylo stanoveno, že další rozvoj rádiových systémů a vlakového zabezpečovacího zařízení se bude ubírat tímto směrem. Realizace pilotního projektu ETCS úrovně 2 (L2) v úseku Poříčany – Kolín byla s využitím finanční podpory z kohezního fondu Evropské unie zahájena v roce 2005, testovací provoz byl spuštěn v roce 2011.

Vyhodnocení zkušeností s implementací ETCS L2 v rámci pilotního projektu se stalo podkladem pro zadání výstavby ETCS v úseku Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko, jejíž realizace byla zahájena v roce 2012. O čtyři roky později pak začala implementace na trati Břeclav – Přerov – Ostrava – Bohumín – Petrovice u Karviné – státní hranice ČR/Polsko.

Součástí právě zahajované stavby je výstavba jednotlivých částí vlakového zabezpečovače ETCS, dálkových optických kabelů a souvisejících technologií. V celém úseku tratě Přerov (mimo) – Česká Třebová (mimo) budou instalovány ve stanicích a na trati nepřepínatelné balízy, které slouží k předávání informací mezi traťovou částí ETCS a palubními vysílačkami umístěnými na stanovišti strojvedoucího.

Řízená oblast je rozdělena do tzv. oblastí RBC (radioblokových centrál). Z nich se do RBC přenášejí informace o traťovém a staničním zabezpečovacím zařízení, stejně jako o zabezpečení přejezdů. To vyžaduje i pokrytí území signálem GSM-R za pomoci základnových stanice (BTS). V rámci této stavby se vybudují tři nové, jedna stávající bude doplněna.

Dále vzniknou dvě nové zemní kabelové trasy v úsecích Přerov – Dluhonice a Olomouc – Velká Bystřice pro připojení nových základnových stanic na centrální část sítě GSM-R. Součástí technologie GSM-R je dále výstavba nových a úprava stávajících neproměnných návěstidel na odbočných tratích podle předpisu SŽDC D1, které budou ovlivněny signálem z nových BTS.

Nahoru