English

Novinky z průmyslu

VÚKV a.s. testovala ve Švýcarsku elektrické jednotky z rodiny Flirt 3

Zkušebna VÚKV a.s. provedla jízdně-technické zkoušky s jednotkou SOB Flirt 3 delšího provedení ve Švýcarsku. Jednalo se o jízdně-technické zkoušky podle EN 14363 a navíc o specifické zkoušky, které se vyžadují pro schválení ve Švýcarsku – jízdní zkoušky na tratích s oblouky o velmi malých poloměrech (menších než 250 m) a průjezdy výhybkami ve stanici Lausanne. Součástí zkoušek bylo i vyhodnocení jízdního komfortu.

Příprava zkoušky proběhla v únoru 2019 ve výrobním závodě Stadler ve švýcarském Erlenu. Samotné jízdně-technické zkoušky proběhly od března 2019, termín jejich ukončení e polovina června 2019. Vozidlo bylo při zkoušce vybaveno šesti měřicími dvojkolími; z toho čtyři na dvou hnacích podvozcích a dvě na jednom běžném podvozku. Dále se měřilo asi 50 signálů zrychlení a asi 70 signálů pohybů ve vypružení, celkový počet měřených signálů byl 190. Snímače zrychlení byly umístěny na všech osmi vozových skříních a na všech deseti podvozcích. Snímače pohybů byly osazeny na čtyřech podvozcích; z toho na třech s měřicími dvojkolími. Zkoušky proběhly ve dvou stavech vzduchového vypružení a pro dva stavy zatížení. Výsledkem je komplexní informace o chování vozidla za jízdy ve všech souvislostech, což zákazník během měření na místě vysoce ocenil.

Nahoru