English

MZV chce posílit ekonomickou spolupráci s Japonskem

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa se v přítomnosti japonského velvyslance Kaoru Shimazakiho sešel na pracovní snídani se zástupci japonských firem působících v České republice. Předmětem jednání byla otázka strategického partnerství mezi ČR a Japonskem, další možnosti podpory vzájemné obchodní a ekonomické spolupráce, a také pozitivní dopady nedávno uzavřené dohody EPA mezi EU a Japonskem.

Setkání se také zúčastnila náměstkyně ministra obchodu Silvana Jirotková a zástupci agentury CzechInvest a na japonské straně ředitelé vybraných japonských firem působících v České republice – Mitsui&Co., Daikin Industries, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Electric Automotive, Toyota Peugeot Citroen, Denso Manufacturing, SMBC Bank, MUFG Bank, Toyota Tsusho a japonské agentury na podporu obchodu JETRO.

„Japonsko je důležitý partner v globální architektuře byznysu a proto máme zájem na nastavení vzájemného pravidelného dialogu k otázkám z oblasti obchodu, investic, bezpečnosti, kultury, vědy a výzkumu a dalších formou uzavření dohody o strategickém partnerství mezi Českou republikou a Japonskem,“ uvedl náměstek Tlapa a vyzval zástupce japonských firem, aby tuto myšlenku podpořili. Stejné dohody již Česká republika má například s Čínou a Korejskou republikou.

Japonské investory trápí především problémy s nedostatkem pracovních sil a komplikované a zdlouhavé procedury při zajišťování či prodlužování pracovních víz. Náměstek Tlapa a náměstkyně Jirotková vyzdvihli zájem České republiky na přílivu investic s vysokou přidanou hodnotou, což japonská strana podpořila. Zároveň by ale také japonské firmy ocenily pokračování vládní podpory pro stávající, mnohdy klíčové investice v České republice.

Japonsko je druhý největší zahraniční investor v České republice. Kumulovaná hodnota japonských investic dosáhla ke konci roku 2018 hodnoty 3,8 mld. USD. Celkem 260 japonských firem v současné době zaměstnává v ČR přes 50 tisíc zaměstnanců.

Nahoru