English

Vychází další číslo magazínu ACRI News

Novinky z českého železničního průmyslu, ohlédnutí za účastí českých firem z oblasti železničního průmyslu na mezinárodním železničním veletrhu EURASIA Rail v tureckém Izmiru či za podnikatelskou misí v dalekém Japonsku nebo profil předního světového výrobce železničních a průmyslových převodovek, společnosti IGW – to vše přináší nové číslo magazínu ACRI News.

K dispozici zájemcům je na adresehttp://www.acri.cz/cz/tiskove-centrum/archiv-acri-news v elektronické podobě a nebo si o něj napište na adresu acri@acri.cz.

Nahoru