English

České firmy z oblasti železničního průmyslu navštívily Japonsko

V rámci Projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR (PROPED) navštívila ve dnech 12.5. – 18.5.2019 Japonsko podnikatelská mise českých firem a institucí, působících v oblasti železničního průmyslu. Projekt byl připraven v úzké spolupráci MZV ČR, Velvyslanectví ČR v Tokiu, CzechInvestu a Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI). V čele mise stál místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Martin Kolovratník a kromě vedení ACRI byly v misi zastoupeny významné české železniční firmy jako např. Bonatrans, AMiT, IGW nebo MSV Elektronika, výzkumné instituce jako VÚKV nebo Univerzita Pardubice. V průběhu intenzivního týdenního programu absolvovali účastníci mise řadu jednání s potenciálními japonskými partnery, s evropskými i místními institucemi, a dále též networkingový prezentační seminář nebo společenský podnik na Velvyslanectví ČR.

Zástupci českých firem spolu s místopředsedou HV PSP ČR Martinem Kolovratníkem postupně navštívili japonské Ministerstvo dopravy a infrastruktury, přední provozovatele místní vlakové dopravy a metra jako JR East, JR Central, JR West, Tokyo Metro nebo Osaka Monorail, japonské výrobce kolejové techniky (Toshiba, Mitsubishi Electric) a výzkumná a technická pracoviště jako Railway Technical Research Institute nebo Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency. V rámci prezentačního semináře, pořádaného ve spolupráci s partnerskou japonskou exportní asociací JORSA, absolvovali řadu B2B jednání s dalšími japonskými železničními firmami a ve spolupráci s European Business Council in Japan (Railway Committee) pro ně byla také připravena velmi užitečná prezentace o aktuálních poznatcích a překážkách pro firmy z EU na japonském železničním trhu.

Separátní program mpř. Kolovratníka pak též zahrnoval jednání s poslaneckými a senátními kolegy v japonském Parlamentu, zatímco prorektorka Univerzity Pardubice Tatiana Molková navštívila Tokyo Institute of Technology School of Engineering, kde jednala o možné spolupráci obou univerzit.

Japonsko patří mezi největší železniční trhy na světě, kde je kvůli velké míře soběstačnosti na špičkové technické úrovni jen velmi obtížné pro zahraniční dodavatele se prosadit. Země patří také mezi průkopníky vysokorychlostní železniční dopravy – tzv. Šinkanzeny v současnosti provozuje na více než 2700 kilometrech tratí a na nejvytíženější trati mezi Tokiem a Osakou již také buduje první úsek maglevů, tedy vlaků pohybujících se na magnetickém polštáři. Tento dopravní prostředek nové generace by měl po zprovoznění v r. 2027 dosahovat rychlosti až 500 km/h a uvedenou trať zdolat za méně než hodinu. Po provedené privatizaci státních železnic působí v Japonsku asi stovka přepravců, kteří se vesměs řadí mezi nejvýznamnější společnosti v zemi.

Mise českého železničního průmyslu do Japonska ukázala i přes zmíněné a vcelku očekávané překážky poměrně velký potenciál českých firem pro spolupráci s japonskými partnery, a to jak v rámci železničních projektů v Japonsku, tak zejména v rámci společných projektů ve třetích zemích po celém světě. Účastníci měli také díky této misi možnost na vlastní oči vidět fungování mnohdy komplexního, ale vždy efektivního, spolehlivého a bezpečného systému železniční dopravy v Japonsku, kde se tímto způsobem ve vysokém uživatelském standardu denně přepravuje velká většina místní populace.

Stanislav Beneš, obchodně-ekonomický rada, Velvyslanectví ČR v Tokiu

Fotogalerie: ZDE

Zdroj: https://www.mzv.cz/tokyo/cz/obchod_a_ekonomika/ceske_firmy_z_oblasti_zeleznicniho.html

Nahoru