English

Skupina České dráhy loni vydělala 1,2 miliardy korun

Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) skončilo hospodaření Skupiny České dráhy v roce 2018 ziskem ve výši téměř 1,2 miliardy korun. Meziročně je to tedy o více než 200 milionů více. Výsledek v černých číslech vykázaly všechny společnosti Skupiny, a to včetně mateřských Českých drah, a.s., jejichž hlavním byznysem je osobní železniční doprava. Ta generuje 56 procent celkových tržeb Skupiny.

Rok 2018 byl pro národního dopravce mimořádně úspěšný. Firma vypravila přes 2,58 milionu vlaků osobní přepravy a využilo je nejvíce zákazníků za posledních deset let. Celkem to bylo 179,2 milionu cestujících, což představuje meziroční nárůst o 4,5 milionu. To se pozitivně odrazilo i na výnosech segmentu osobní dopravy, které dosáhly 23,5 miliardy korun, tedy o 1,4 miliardy více než v předchozím roce.

„Dlouhodobý růstový trend podporují zejména investice do vozidel a zlepšování služeb. V loňském roce došlo například ke kompletnímu redesignu Pendolin, na Plzeňsku jsme nasadili devět nových souprav RegioPanter a v rychlících mezi Prahou a Děčínem jsme část vozů nahradili modernějšími, klimatizovanými vagony. Zároveň jsme podepsali smlouvu na dodávku padesáti nejmodernějších vozů pro dálkovou dopravu a letos také smlouvy na výrobu 31 elektrických jednotek a 5 netrakčních patrových jednotek pro regionální dopravu,“ vyjmenovává kroky Českých drah ke zlepšování kvality přepravních služeb jejich generální ředitel a předseda představenstva Miroslav Kupec.

Podle jeho slov chtějí ČD v příštích pěti letech investovat do vozidel zhruba 40 miliard korun, což odpovídá požadavkům objednatelů, se kterými uzavírají nové smlouvy. „Již teď mohu potvrdit, že v roce 2020 a v letech následujících bychom měli zajišťovat více než 95 procent celkového rozsahu dopravních výkonů roku 2019,“ doplňuje Miroslav Kupec.

Mateřská společnost ČD, a.s., loni skončila hospodaření s mírným ziskem, samotný segment osobní dopravy nicméně vykázal ztrátu 230 milionů korun. Hlavní důvody, proč se zatím nedaří dostat přepravu cestujících do černých čísel, jsou nedofinancovaná regionální doprava v některých krajích, rostoucí výdaje za elektřinu a naftu, ale také velké množství výluk, kde musí České dráhy zajistit náhradní autobusy. „Ceny za autobusy strmě rostou, a i když nám větší část SŽDC kompenzuje, loni nám 144 milionů spadlo jako náklad do hospodaření osobní dopravy,“ vysvětluje člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro ekonomiku a pro obchod Radek Dvořák a dodává: „V roce 2019 bude tento trend dál pokračovat a k tomu očekáváme růst cen elektřiny a nafty meziročně o zhruba 540 milionů korun.“

Segment nákladní dopravy vykázal loni zisk 663 milionů korun. V hrubých tunokilometrech vzrostl dceřiné společnosti ČD Cargo, a.s., podíl na tuzemském dopravním trhu o 1,75 %. Skupina ČD Cargo přepravila 68,4 milionů tun zboží, což je ve srovnání s předešlým rokem o téměř 2,3 milionu tun více. S výjimkou černého uhlí a koksu zaznamenaly nárůst všechny komodity, nejvíce pak hnědé uhlí, dřevo a papírenské výrobky.  Tržby z nákladní přepravy dosáhly v roce 2018 hodnoty 11,869 mld. Kč, což je o 636 mil. Kč více, než v roce 2017. Další rozvoj segmentu nákladní dopravy, včetně pokračování úspěšné expanze na zahraniční trhy, je podmíněn investicemi do vozidlového parku. Společnost disponuje 12 novými lokomotivami Vectron a 10 lokomotiv TRAXX je aktuálně ve výrobě. Souběžně s tím pokračuje modernizace flotily nákladních vozů.

Skupina České dráhy je dlouhodobě zisková. „Naším cílem je tento stav udržet a náš hlavní byznys, kterým je osobní a nákladní železniční doprava, dál rozvíjet. Navzdory neustálému růstu nákladů, zejména trakční energie, úhrad za náhradní autobusovou dopravu nebo osobních nákladů, což souvisí s celkovou konjunkturou na trhu práce a s růstem mzdové úrovně ve většině profesí, chceme v černých číslech udržet i mateřské České dráhy. S tím počítá také podnikatelský plán na rok 2019,“ uzavírá Radek Dvořák.

Nahoru