English

Novinky z průmyslu

ČD Cargo pracuje na snižování hlučnosti svých lokomotiv

ČD Cargo již v minulosti při opravách vyšších stupňů nechalo provést na několika lokomotivách řady 363 úpravu mezistěn stanovišť. Tato úprava spočívá v zaizolování mezistěn hmotou pohlcující zvuk. Zda je odhlučnění účinné a hladina hluku se snížila, se dá zjistit jedině porovnáním hlučnosti na lokomotivě vybavené úpravou mezistěny a na lokomotivě bez úpravy, přičemž měření je třeba provést za zcela identických podmínek.

Proto 9. dubna 2019 proběhlo v SOKV Ústí nad Labem měření hluku na stanovištích lokomotiv řady 363, kdy se porovnávala hlučnost na stanovišti lokomotivy s instalovaným odhlučněním a bez něj.

Z naměřených hodnot vyplynulo, že instalací odhlučnění na lokomotivě 363.072 došlo ke snížení hlukové zátěže a dosazená protihluková izolace účel plní. Zvuková izolace sníží nejen maximální hlučnost pronikající na stanoviště ze strojovny, ale i průměrnou hladinu hluku, které je strojvedoucí během své směny vystavován.

Nahoru