English

Memorandum o budoucnosti českého železničního průmyslu

Dne 11.4.2019 bylo podepsáno Memorandum o budoucnosti českého železničního průmyslu mezi Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace a ACRI – Asociací podniků českého železničního průmyslu, ve spolupráci s MPO a s místopředsedou Hospodářského výboru PSP ČR panem poslancem Kolovratníkem. Tento dokument byl slavnostně podepsán v  Dříteči u Pardubic, kde se konal již V. ročník Železniční konference s podtitulem „Česká a evropská železnice pro 21. století – jeden společný trh“.

„Železniční průmysly je tradiční obor s více než dvousetletou tradicí. Do státního rozpočtu ročně přispívá částkou přes 52 miliard korun a HDP tvoří 1,3%. To nás jednoznačně vedlo k podpoře tohoto odvětví“, uvedl poslanec Martin Kolovratník.

Vláda ČR v závěru loňského roku přijala inovační strategii „Czech Republic – The Country for the Future“. „Rádi bychom navázali na naše průmyslové tradice, výzkumné zázemí a podnikatelské dovednosti. Jednoznačně musíme dorovnat dluh, který máme ve výzkumu a vzdělávání. Země, které se rozhodly podporovat vědu, výzkum a inovace jako klíčové národní priority, patří dnes mezi nejvíce prosperující. Česká republika k tomu má všechny předpoklady,“ říká místopředseda Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček a dodává: „Česko disponuje mimořádným znalostním potenciálem, je zemí technologicky orientovanou a splňuje nejpřísnější ekonomická kritéria. Všichni si musí uvědomit, že nemůžeme být donekonečna montovnou Evropy. Potřebujeme podporovat inovace, vědu, výzkum, start-upy, rychlejší adopci nových technologií a všechno tohle provázat s digitálním státem a to napříč všemi odvětvími.“

Předseda předsednictva ACRI Tomáš Ignačák dodal: „Firmy v železničním průmyslu zaměstnávají 19.000 zaměstnanců přímo a 50.000 nepřímo. Tržby dosahují 79 miliard Kč ročně a velmi důležitý je pro nás export, který tvoří 56% našich tržeb. Je potřeba rozvíjet a posilovat pozici českého železničního průmyslu jak v evropském tak i globálním měřítku.“

Memorandum má 4 společné cíle:

  1. Podpora rozvoje železnice a kolejové dopravy, který mimo jiné zahrnuje harmonizaci nákladů silnice/železnice, rozvoj a modernizace železniční infrastruktury, podporu technického vzdělávání a další.
  2. Podpora digitalizace, vč. rozvoje autonomních provozů, antikolizních systémů a dalších.
  3. Podpora dekarbonizace a ekologických řešení, tj. železnice jako základ udržitelné mobility a jejich propojení s dalšími nízkouhlíkovými druhy dopravy, snižování hluku apod.
  4. Podpora inovací a R&D, tedy vozidla s hybridním pohonem či alternativními palitvy typu CNG, LNG, interoperabilita a podpora Industry 4.0 pro české průmyslové podniky.

Účastníci memoranda se dohodli na zpracování Akčního plánu pro budoucnost železničního průmyslu v ČR ve spolupráci s dalšími ministerstvy a subjekty a to do 30.9.2019.

Zástupci firem českého železničního průmyslu si váží podpory vlády, které napomůže k dalšímu rozvoji tohoto tradičního průmyslového odvětví.

Fotografie ZDE

Kontakt:
Marie Vopálenská
generální ředitelka

ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu

Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8
+420 221 718 564, +420 603 843 563
vopalenska@acri.cz
http://www.acri.cz
https://www.facebook.com/acricz/

Nahoru