English

Na světě je už i druhý díl knihy Kolejová vozidla

Ve vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni vyšly již oba díly knihy autora doc. Ing. Petra Hellera, CSc.  Kolejová vozidla I a II. První díl vyšel v roce 2017 a pojednává o základních principech kolejových vozidel, o charakteristikách vozidel a jejich důležitých konstrukčních prvcích jako jsou: dvojkolí, ložiska, prvky vypružení, rozměry. Vydání tohoto dílu podpořily firmy VÚŽ, Metrostav, SKF, Bonatrans , STOS a Grewis.

V letošním roce vyšel II. díl, který podpořily firmy ŠKODA TRANSPORTATION, LEGIOS, CZ LOKO, SIEMENS, DAKO-CZ, VZÚ. Kniha obsahuje informace o konstrukci podvozků, skříní železničních vozidel, o ventilaci a chlazení a dalších stavebních strukturách vozidel. Poslední kapitola pojednává o procesu volby kolejového vozidla.

Oba díly byly vytvořeny na pracovišti Regionálního technologického institutu, výzkumného centra Fakulty strojní ZČU v Plzni, v rámci projektu č. LO1502, Národní program udržitelnosti I, MŠMT. Knihy je možné zakoupit na e-shopu vydavatelství https://e-shop.zcu.cz.

Nahoru