English

Novinky z průmyslu

DPOV loni dosáhla výrazného nárůstu tržeb

V roce 2018 došlo ve společnosti DPOV, a.s. k celkovému navýšení tržeb ve sledovaném období o více než 500 mil. Kč. Takto velký nárůst je možné vysvětlit změnou portfolia nabízených služeb společnosti, které bylo do této doby zaměřeno především na provádění periodických oprav železničních kolejových vozidel (ŽKV).

V roce 2018 byla však značná část výrobních kapacit alokována na provádění mnohem sofistikovanějších oprav spočívajících v modernizacích a revitalizacích vybraných řad vozidel, dále byly realizovány i periodické opravy a opravy násilných poškození elektrických lokomotiv zákazníku v Polsku a na Slovensku. Společnost DPOV, a.s. těchto výsledků dosáhla mj. i díky racionalizaci výroby a rozšíření výrobních kapacit společnosti.

 

Nahoru