English

Strategická spolupráce o budoucnosti železničního průmyslu

Podniky českého železničního průmyslu sdružené v rámci ACRI představily na odborném kolokviu aktuální trendy v oboru v oblasti digitalizace, implementace ERTMS, udržitelné mobility a výsledků výzkumu a vývoje. Kolokvium se uskutečnilo pod záštitou prof. Tatiany Molkové, prorektorky Univerzity Pardubice a místopředsedy Hospodářského výboru PSP ČR pana poslance Martina Kolovratníka.

Toto kolokvium je zahájením strategické spolupráce vlády ČR s představiteli železničního průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost tohoto tradičního oboru s 200letou tradicí. Poslanec Martin Kolovratník na úvod kolokvia připomněl, že železniční průmysl přispívá do státního rozpočtu ročně částkou přes 24 miliard korun, vládní podporu si tedy určitě zaslouží. Podle jeho slov je cílem vlády zajistit do rozvoje všech druhů dopravy včetně rozvoje dopravní infrastruktury částku kolem 90 miliard korun ročně. Mezi vládní priority patří zejména urychlení přípravy a výstavby vysokorychlostních tratí, pilotní projekty míří mílovými kroky k realizaci.

Generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle se zaměřil na zajištění bezpečnosti železniční dopravy, zejména na využívání nejmodernějších technologií. „Železnice postupně směřuje k automatizovanému provozu, příští rok chceme začít zkoušet zařízení, které umožní jízdu vlaku bez strojvedoucího,“ upozornil. Připomněl také, že AŽD Praha využívá svou trať na severu Čech mezi Obrnicemi a Čížkovicemi jako zkušební polygon, jednou z nejnovějších technologií je systém, který hlídá celistvost kolejí. Zdeněk Chrdle dále informoval o postupu implementace systému ERTMS/ETCS na české železnici a připomněl, že již nyní musíme řešit, jak zajistíme napojení lokálek na hlavní tratě vybavené evropským zabezpečovačem. V našem pojetí prý může oddělení těchto tratí zajistit například odvratná výhybka.

Podle zástupce společnosti Škoda Transportation Tomáše Ignačáka poroste světový železniční průmysl v příštích pěti letech průměrně o 2,3 procenta, výzvami budou hlavně tlak na úsporu nákladů, na alternativní pohony či na inteligentní dopravní systémy. „Nejdůležitější jsou investice do inovací, abychom mohli držet krok. Nutně potřebujeme domácí reference. Pokud je nemáme, máme jen omezenou šanci uspět ve světě,“ zdůraznil.

Náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček uvedl, že českou železnici čekají jak investice do infrastruktury, tak masivní obměna vozového parku. Sstát jako největší objednavatel musí předem definovat, kolik je ochoten zaplatit a jaké služby za to požaduje. „Po prvních uzavřených soutěžích na dopravce je jasné, že úroveň služeb pro cestující poroste. Budeme velmi rádi, pokud se na výrobě nových vozidel bude maximálně podílet domácí průmysl, chceme poskytnout prostor domácím firmám,“ zdůraznil náměstek Čoček.

Jednou z velkých výzev nejen pro železniční průmysl je zavádění inovací do výroby. Jak informoval tajemník náměstka ministra průmyslu a obchodu Vít Šumpela tento resort vypracoval inovační strategii do roku 2030 The Country for The Future, díky které by se Česká republika měla posunout mezi inovační lídry. Jednou ze společností, která ve velké míře využívá inovací, je Správa železniční dopravní cesty. Její generální ředitel Jiří Svoboda na kolokviu zdůraznil, že správa železnic požaduje především jasný scénář zavádění systému ERTMS/ETCS na české železnici. Jak dodal zástupce ředitele odboru kolejových vozidel Českých drah Jan Plomer, zavádění evropského zabezpečovacího systému se projeví také na obměně kolejových vozidel a také upozornil na trend nárůstu přepravy osoby v posledních pěti letech. „Na věkovém složení současného vozového parku ČD se velmi negativně projevuje nedostatečná obměna vozového parku v 90. letech minulého a na začátku tohoto století,“ uvedl. České dráhy mají zájem na inovativních řešeních bezemisních vozidel s udržitelným provozem.

Diskutující se shodili na potřebě podpory českého železničního průmyslu a na vytvoření Memoranda o spolupráci mezi podniky a vládou, které by toto specifikovalo.

ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a současně je národním členem UNIFE - Evropské asociace železničního průmyslu. Společnosti sdružené v ACRI v současnosti zaměstnávají v ČR přes 19.000 pracovníků, dosahují celkový roční obrat přes 78 miliard Kč z toho export 54% a nemalou měrou svou podnikatelskou činností přispívají k zaměstnanosti a k tvorbě HDP v ČR.

Členy ACRI jsou společnosti, působící v oborech: vývoj, konstrukce, výroba a opravárenství kolejových vozidel, výstavba, modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury, montáže, rekonstrukce a servis zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky v železniční dopravě, železniční komponenty, materiály a  výzkumné ústavy a zkušebny.

 

Kontakt:

ACRI – Asociace podniků českého železniční průmyslu

Pobřežní 224/20. Praha 8

Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI

vopalenska@acri.cz; http://www.acri.cz

tel. 603 843 563

Nahoru