English

Pozvánka na 25. kolokvium ŽELAKTUEL 2019

Dopravní fakulta Jana Pernera a Hospodářský výbor PS Parlamentu ČR pořádají pod záštitou děkana DFJP doc. Ing. Libora Švadlenky, Ph.D. a místopředsedy hospodářského výboru Martina Kolovratníka 25. kolokvium ŽELAKTUEL 2019 na téma „Nový přístup k budování vysokorychlostních tratí v ČR“. Setkání se uskuteční 27.5.2019 v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha, Sněmovní 2.

V rámci programu vystoupí například poslanec Martin Kolovratník, náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček, ředitel odboru strategie SŽDC Radek Čech, generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec či radní pro dopravu Moravskoslezského kraje Jakub Unucka a generální ředitelka asociace ACRi Marie Vopálenská.

Veškeré podrobnosti o programu kolokvia a možnosti přihlášení jsou zde: http://pernerscontacts.upce.cz/zelaktuel.pdf

Nahoru