English

Novinky z průmyslu

Elektrické jednotky řady 471 procházejí omlazovací kúrou

Po téměř deseti letech se do sídla společnosti DPOV, a.s. v Přerově vrátily dvě elektrické jednotky s označením 471.013 a 471.014. Na těchto jednotkách byly přečalouněny sedačky a opěrky, dosazeny informační tabule v oddílech pro cestující a mnoho dalších činností spjatých s vyvazovací opravou.

Na pracovišti DPOV, a.s. v PSO Nymburk se od roku 2018 pracuje na projektu (ozn. jako „vnitro“) modernizací osobních vozů Bmz232, Bcmz834, Bmz225, 226. Modernizace spočívá například v náhradě CZE, klimatizace, dosazení ISC včetně rezervačního systému, dosazení technologie WiFi, zásuvek 230V s USB a cateringového oddílu.

DPOV, a.s. se dále zabývá opravami a modernizacemi vozů WRmee816, jejichž vyvazovací oprava podvozků probíhá na našem pracovišti v Olomouc, které bylo nově zřízeno v Olomouci v prostorách OCÚ Brno a které bude určeno k vyvazovacím opravám podvozků ve větším rozsahu pro celé České dráhy.

Pracoviště DPOV, a.s. ve Veselí n. Moravou úspěšně zvládlo navýšení kapacit oprav řady 844 v nově postavené hale. V současné době se také přistavují motorové jednotky řad 814 a 814.2 s větším rozsahem na základě kilometrických proběhů. Oproti loňskému roku výrazně přibylo modernizací motorových vozů řady 810 (část z nich se opravuje v PSO Přerov). V roce 2019 budou modernizace probíhat dle zadání jednotlivých krajů. Dokončuje se rovněž rozsáhlá oprava a částečná modernizace speciálního hnacího vozidla MVTV 2-017 pro SŽDC, s. o.

 

Nahoru