English

Novinky z průmyslu

ETCS a novinky ve zkušebním centru Velim

Ke konci roku 2018 došlo k dokončení další fáze konceptu zkušebního zařízení ETCS v ZC Velim, která spočívala v doplnění druhé radioblokové centrály RBC systému ETCS od AŽD Praha s.r.o. Zkušební zařízení je připraveno plnit požadavky zákazníků v oblasti testování systému ETCS. Nově také umožňuje přímo v ZC Velim praktické provádění testů kompatibility palubních a traťových částí systému ERTMS/ETCS úrovně 2, dle Pokynu SŽDC s.o. pro potřeby ČR.

Volbou vhodné konfigurace zkušebního zařízení je možné na velkém zkušebním okruhu vytvořit identické provozní podmínky jako na první trati v ČR vybavené systémem ETCS L2 (1. ŽK v úseku Kolín – Břeclav). V současné době již probíhají první komerční přípravné zkoušky ETCS a VUZ pracuje na získání osvědčení k provádění testů kompatibility od DÚ ČR, který v únoru oficiálně zveřejnil pravidla a metodický pokyn pro provádění této nové povinné zkoušky.

Dynamický zkušební stav (DZS) se letos dočká doplnění indukčního ohřevu pro lisování kroužků ložisek na zkušební hřídele a bude doplněn elektrohydraulický systém DZS dvěma hydraulickými válci, pro únavové zkoušky rámů podvozků.

 

 

Nahoru