English

Představitelé Albánských železnic do ČR hledají v ČR partnery pro modernizaci infrastruktury

Představitelé Albánských železnic a Ministerstva infrastruktury a energetiky Albánie navštívili ČR, aby se zúčastnili semináře s českými firmami, zaměřeného na prezentaci příležitostí při modernizaci železniční infrastruktury v Albánii a seznámili se s českými firmami sdružených v Asociaci podniků českého železničního průmyslu (ACRI) a jejich nabídkou na možnou spolupráci. Albánští hosté navštívili rovněž výrobní závod CZ LOKO v České Třebové.

Českou stranu zastupovala generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská a české firmy CZ LOKO a.s. (výroba a modernizace kolejových vozidel), DAKO-CZ a.s. (výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla), HŽP a.s. (výrobce a dodavatel pružin m. j. pro železniční sektor), BORCAD (vývoj a výroba sedadel pro osobní železniční dopravu), SUDOP Praha a.s. (na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury, m. j. železničních staveb) a SKD TRADE a.s. (dodavatel náhradních dílů pro kolejová vozidla).

Během semináře prezentovaly zúčastněné české firmy své možnosti a schopnosti podílet se na modernizaci železniční infrastruktury a vozového parku Albánských železnic, což je jedna z hlavních priorit albánské vlády v příštích letech. Albánská strana představila výhled a plány modernizace albánských železnic z pohledu Ministerstva infrastruktury a energetiky Albánie, chystaná výběrová řízení a hovořila o spolupráci s mezinárodními finančními institucemi při financování jednotlivých projektů.

Následná diskuse se zaměřila na témata týkající se modernizace dieselových lokomotiv, možnosti dodávek náhradních dílů a brzdových systémů, studii modernizace železniční infrastruktury a účast ve výběrových řízeních Albánských železnic.

Následujícího dne program albánské delegace pokračoval návštěvou výrobního závodu CZ LOKO v České Třebové. Albánská strana má velký zájem o modernizaci svých dieselových lokomotiv a CZ LOKO zpracovává pro Albánské železnice studii proveditelnosti této modernizace. Během jednání představitelé CZ LOKO prezentovali způsoby modernizace lokomotiv a zodpověděli albánským partnerům množství velmi detailních dotazů.

V druhé části programu pak zástupci CZ LOKO provedli delegaci všemi provozy závodu a demonstrovali všechny fáze modernizace lokomotiv v praxi. Předmětem modernizace má být 16 ks dieselových lokomotiv Albánských železnic, s možností modernizace dalších čtrnácti, které v současnosti mimo provoz.

Incomingová mise umožnila navázat představitelům albánských železnic osobní kontakt s představiteli firem českého železničního průmyslu, které mají zájem se podílet na programu revitalizace a modernizace železniční infrastruktury v Albánii a posílila šance CZ LOKO podílet se na modernizaci lokomotiv o kterou má nyní albánská strana mimořádný zájem i proto, že česká strana slíbila lokalizovat více než 60% modernizace lokomotiv do lokomotivního depa v přístavním městě Durres (Drač).

Albánskou delegaci na misi vedl náměstek generálního ředitele Albánských železnic Sokol Popoçi a doprovázel rada Velvyslanectví České republiky v Tiraně Svatopluk Opěla. Příprava mise probíhala v úzké koordinaci s Asociací podniků českého železničního průmyslu a s odborem ekonomické diplomacie MZV ČR.

Nahoru