English

Novinky z průmyslu

V pražském Sedlci instalovala SŽDC nový typ sklopné protihlukové stěny

Požadavek na snížení hlukové zátěže v místě, kde není možné použít klasickou protihlukovou stěnu, stál za instalací nízké sklopné protihlukové clony na trati z Prahy-Holešovic do Roztok u Prahy v místě průchodu železnice městskou částí Praha 6-Sedlec. Jedná se o vůbec první použití protihlukové clony tohoto typu na síti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

V lokalitě s vysokou intenzitou dopravy a hustou zástavbou se SŽDC dlouhodobě potýkala se stížnostmi obyvatel na hluk a s požadavky Hygienické stanice hl. m. Prahy na snížení hlukové zátěže. Na základě studie bylo navrženo komplexní řešení, které spočívalo ve vhodné kombinaci více opatření nedaleko zastávky Praha-Sedlec. „Při hledání technického řešení pro podobný úsek trati na vysokém náspu a s omezenými prostorovými podmínkami jsme se nechali inspirovat v zahraničí u finských kolegů. Obecně se právě tyto clony dají využít zejména na náspech, kde je okolní zástavba pod úrovní železniční trati,“ uvedl ředitel Stavební správy západ Petr Hofhanzl.

Součástí protihlukových opatření bylo v úseku Praha-Bubeneč – Roztoky u Prahy broušení hlav kolejnic s cílem snížit valivý odpor a tím i redukovat hluk z průjezdu vlaků. Následovala instalace pryžových absorbérů hluku tlumících rezonanci kolejnice při průjezdu vozidla na přibližně 300 metrech trati. U první traťové koleje se pak realizovala klasická protihluková stěna tvořená ocelovými nosnými sloupky a lehkými sendvičovými panely s absorbérem z recyklované pryže a lisované netkané textilie. Stěna má výšku dva metry a zejména z estetických důvodů je její horní část průhledná.

U druhé koleje je strmý násep, který znemožnil umístění klasické protihlukové stěny. Bylo tedy rozhodnuto o instalaci unikátního řešení sklopné stěny, kterou lze za specifických podmínek umístit blíže ke koleji. „Jedná se o zcela novou koncepci, kdy je možné v případě potřeby clonu sklopit ve směru od koleje. Toho lze využít například při opravných a údržbových pracích železničního svršku nebo při přepravě mimořádných zásilek s překročenou ložnou mírou, případně při odstraňování následků mimořádné události v drážní dopravě,“ sdělil Petr Hofhanzl.

V rámci stavby Protihluková opatření Praha – Kralupy km 418,700 - 418,970 se podařilo skloubit téměř všechna dostupná protihluková opatření užívaná na tratích SŽDC. Výsledkem je velice účinné řešení hlukové problematiky v hustě zastavěné oblasti městských aglomerací. Sklopná protihluková stěna je zatím pouze na tomto místě, v budoucnu se o ní uvažuje i na dalších místech.

Nahoru