English

Novinky z průmyslu

OLTIS Group zapojen do tří nových projektů Shift2Rail

Společnost OLTIS Group se chce zapojit do tří nových projektů v rámci evropské železniční iniciativy na podporu výzkumu a inovací Shift2Rail. Konkrétně se jedná o projekt SPRINT – Semantics for PerfoRmant and scalable INteroperability of multimodal Transport, Shift2Maas – Shift2Rail IP4 enabling Mobility as a Service and seamless passenger experience a ASSETS4RAIL – Measuring, monitoring and data handling for railway assets; bridges, tunnels, tracks and safety systems

Cílem projektu SPRINT je zlepšení výkonnosti a měřitelnosti rozhraní IF a zjednodušení /zautomatizování všech nezbytných kroků potřebných pro integraci nových služeb a podsystémů do systému IP4. Do projektu je zapojeno celkem osm partnerů ze čtyř zemí EU. Koordinátorem je UNIFE (Asociace Evropského železničního průmyslu).

Hlavním cílem projektu Shift2MaaS je podpora zavádění technologie IP4 a překonání technických a netechnických překážek pro přijetí nových integrovaných mobilních platforem. Na projektu se podílí 14 partnerů z devíti zemí EU, z České republiky jsou kromě OLTIS Group zastoupeny společnosti KORDIS JMK a RegioJet. Koordinátorem projektu je UITP (Mezinárodní asociace veřejné dopravy).

Cílem projektu Assets4Rail je přispět k dosažení cíle IP3 S2R, který má zajistit efektivní a spolehlivou železniční infrastrukturu. Konsorcium tvoří celkem 19 účastníků z 10 různých zemí EU. Koordinátorem projektu je EURNEX (Síť excelence pro evropský výzkum v železniční dopravě). Všechny tyto projekty budou zahájeny 1. prosince 2018 a skončí 31. prosince 2020.

Nahoru