English

Novinky z průmyslu

Rozšířená realita v IGW

Projekt rozšířené reality (RR) není pro IGW jen konceptem “na papíře”, ale prakticky využitelnou věcí. Společně se společností CadCorner jsme vyvinuli první RR prezentaci tohoto typu pro veletrh Innotrans. Rozšířenou realitu vnímáme jako důležitý nástroj pro prodej a marketing, pomocí kterého můžeme ukázat další dimenzi našich produktů a zdůraznit pozici IGW jako lídra v oboru převodových řešení.

Zvolený projekt rozšířené reality se skládá ze tří důležitých kroků: jmenovitě CAD modelů daných produktů, instrukcí složení a rozložení objektů, a nakonec samotné realizace projektu: “zážitků RR”.

Nejprve bylo nutné, aby CadCorner poskytnul školení našim inženýrům, což zajistilo plnou kompatibilitu Creo modelů se specifiky daného projektu. V dalším kroce byly dané modely zpracovány v programu Creo Illustrate. V tomto případě byli IGW inženýři vyškoleni k tomu, aby mohli vytvořit instrukce pro složení a rozložení modelů svépomocí. Creo Illustrate také dovolilo přidání dynamických pohybů objektů a vytvoření interaktivních 3D manuálů.

Tvorba “zážitků” je součástí posledního kroku a vlastním cílem celého projektu. Zatímco program Vuforia Studio shromáždil data z Creo (pevné modely), Creo Dynamic pak daná data využilo ke kinematickému zobrazení modelů našich výrobků. Intuitivní uživatelské prostředí bylo navrženo k volbě a zobrazení různých typů převodovek. K samotné vizualizaci jsme použili aplikaci Vuforia View na zařízení Apple iPad. Výsledek jasně ukazuje, že technologie rozšířené reality nemusí zůstat jen “na papíře”, ale může být úspěšně využita v praxi.

Nahoru