English

Novinky z průmyslu

Rok 2018 přinesl na železnici méně usmrcených osob, zraněných přibylo

V roce 2018 zemřelo na dráhách v České republice celkem 227 osob, což je o osm procent méně než v roce 2017. Celkový počet mimořádných událostí vzrostl o 16 a zraněných osob o 22 případů. Letošní první obětí mimořádné události na železnici se stal člověk, který zemřel 2. ledna před sedmou hodinou po střetu s osobním vlakem mezi Letohradem a Žamberkem na Orlickoústecku.

Největší podíl na počtu usmrcených osob ve statistických výstupech Drážní inspekce každoročně zaujímají střety vlaku s člověkem, přičemž snížení počtu usmrcených v roce 2018 je dáno především nižším počtem střetů vlaku s osobou i usmrcených při těchto mimořádných událostech. Zatímco v roce 2017 zemřelo při střetu vlaku s osobou 203 osob, tak v roce 2018 došlo ke snížení tohoto počtu o 13 procent na 175. Stejně se snížil i celkový počet těchto mimořádných událostí. Nejtragičtějším měsícem v letech 2017 i 2018 byl říjen, kdy se udál nejvyšší počet střetů a současně zemřelo nejvíce osob.

Počet střetnutí na železničních přejezdech v roce 2018 v porovnání s rokem 2017 byl shodný. Téměř totožný byl i počet usmrcených při těchto nehodách, kdy v roce 2018 zemřelo na přejezdech celkem 33 osob, což je o jednu méně, než v roce předcházejícím. Nejvyšší počet střetnutí Drážní inspekce eviduje v srpnu 2018, kde se událo hned 22 střetnutí, přičemž při těchto nehodách zemřel „pouze“ jeden člověk a dalších 9 bylo zraněno. Nejvyšší počet usmrcených eviduje Drážní inspekce v červenci a prosinci, kdy shodně zemřelo na přejezdech pět osob. V roce 2018, stejně jako v roce 2017, docházelo dle statistických výpočtů Drážní inspekce k úmrtí při každém pátém střetnutí.

Drážní inspekce vždy na začátku každého měsíce aktualizuje zveřejněná statistická data za předchozí období. Tato data jsou veřejnosti přístupná a jejich použití není nijak omezeno v případě, pokud bude Drážní inspekce uvedena jako jejich zdroj. V rámci územního členění jsou data rozlišena na statistické výstupy dle jednotlivých krajů. Všechna tato data a mnoho dalších jsou dostupné na webu Drážní inspekce v sekci Mimořádné události → Statistiky mimořádných událostí.

Nahoru