English

Novinky z průmyslu

Na čtvrtém koridoru začala ražba tunelu Deboreč

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v polovině prosince slavnostně zahájila ražbu tunelu Deboreč. Je to kratší ze dvou tunelů, které nově budou součástí tratě Sudoměřice – Votice na čtvrtém tranzitním koridoru. Ražba začala z výjezdového (pražského) portálu, proražení tunelu včetně primárního ostění se předpokládá v červenci příštího roku.

Modernizace trati Sudoměřice – Votice je jednou z posledních součástí souboru staveb na čtvrtém tranzitním koridoru, který spojuje Německo a Rakousko přes Děčín, Prahu a České Budějovice. Na dosud jednokolejném úseku přibude druhá kolej, dva tunely a také nová železniční stanice Červený Újezd. Stavební práce by měly být dokončeny v lednu 2022.

„Rychlost vlaků se zvýší na 160 km/h, což umožní jízdní dobu expresů mezi Prahou a Táborem jednu hodinu. Na její zkrácení bude mít výrazný podíl i dnes zahajovaná ražba tunelu Deboreč s délkou 660 metrů,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Předmětem stavby je vybudování ještě jednoho tunelu, a to Mezno s délkou 840 metrů. Trať Sudoměřice – Votice z velké části vybočí ze stávající stopy, což přinese zkrácení trasy o dva kilometry. Dosavadní stanice Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky nahradí jediná s názvem Červený Újezd. Doplní ji zastávky Mezno, Střezimíř, Červený Újezd, Ješetice a Heřmaničky. V hlubokém údolí mezi zastávkami Ješetice a Heřmaničky vybudují stavbaři celkem tři dlouhé mostní estakády. Nejdelší z nich dosáhne délky 244 metrů.

Tunel Deboreč je ražen tzv. Novou rakouskou tunelovací metodou, která spočívá v mechanickém rozpojování horniny a jejím následném jištění primárním ostěním, kterým se aktivují základní vlastnosti horninového masivu. Po prorážce tunelu v létě příštího roku se bude pomocí bednicí formy provádět sekundární ostění, a to včetně hloubených částí obou portálů tunelu. Celková délka ražené části tunelu je 562 m.

Zhotovitelem stavby je společnost OHL ŽS, která realizovala i předešlý úsek Tábor – Sudoměřice se Sudoměřickým tunelem. „Před vlastním zahájením ražeb bylo nutné zajistit přípravu území, vypracovat a projednat realizační projektovou dokumentaci a vybudovat stavební jámu výjezdového portálu, ze které bude ražba prováděna. Úvodní desítky metrů tunelu budou probíhat v geologicky méně příznivých podmínkách, kdy bude hornina rozpojována mechanizovaně, realizované postupy budou kratší a vyztužení masívnější. Ve střední části tunelu by měl masiv zpevnit a k rozpojování horniny budou využívány trhací práce, čímž se zefektivní postup výstavby. Na realizaci prací se budou podílet i vlastní výrobní kapacity OHL ŽS. Ražba tunelu je symbolicky zahájena vysvěcením sošky Svaté Barborky, patronky horníků,“ sdělil generální ředitel OHL ŽS Roman Kocúrek.

Nahoru