English

Novinky z průmyslu

ZKL přechází ze standardu IRIS na ISO/TS 22163:2017

Z podnětu výrobců kolejových vozidel a UNIFE (Unie evropského železničního průmyslu) vznikla v r. 2017 mezinárodní norma ISO/TS 22163:2017 pro odvětví železniční dopravy. Jejím cílem je dosáhnout vyšší úrovně kvality v celém dodavatelském řetězci, případně pomoci výrobcům zhodnotit své dodavatele.

Vydání standardu ISO/TS 22163:2017 nahrazuje dosavadní standard IRIS, dle kterého byla v roce 2016 certifikována výrobní společnost ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Úspěšnou certifikaci podpořily během auditu také prodejní společnost ZKL Bearings CZ, a.s. a vývojová organizace ZKL - Výzkum a vývoj, a.s.

V rámci přechodu na nový standard byl v srpnu 2018 proveden úspěšný přechodový audit ve výrobním závodě ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., prodejní organizaci ZKL Bearings CZ, a.s. a vývojové organizaci ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. Úspěšným absolvováním přechodového auditu společnost ZKL prokázala naplňování vysokých požadavků systému managementu kvality a svoji odbornost a způsobilost ve výrobě ložisek určených pro železniční aplikace.

Nahoru