English

Novinky z průmyslu

Projekt ekonomické diplomacie KANADA

V týdnu od 19. do 23. listopadu navštívila Kanadu delegace železničního průmyslu, zorganizovaná jako projekt ekonomické diplomacie podpořený Ministerstvem průmyslu a obchodu, připravený Generálním konzulátem ČR v Torontu, a Velvyslanectvím ČR v Ottawě ve spolupráci s Asociací podniku českého železničního průmyslu (ACRI). Složení mise nabízelo průřez podstatnou částí českého železničního průmyslu a členů ACRI, od společnosti Škoda Transportation, přes dodavatele komponent jako Bonatrans, ZKL, Borcad až po výzkumné instituce jako VZÚ či VÚKV.

První polovinu týdne zástupci českého železničního průmyslu strávili v Torontu, kde se účastnili konference kanadské asociace městské dopravy a navazující show. Zároveň měli příležitost navštívit zařízení největších kanadských provozovatelů veřejné dopravy v Torontu, společnosti Metrolinx (regionální doprava v oblasti torontské aglomerace) a společnosti Toronto Transit Commission (dopravní podnik města Toronta). Účast na show nabídla možnost prezentace českých společností a celého odvětví na největší akci podobného typu v Kanadě. V jejím rámci bylo Generálním konzulátem přímo na stánku či v rámci veletrhu zorganizováno několik desítek schůzek s potenciálními kanadskými partnery.

Program v Montrealu byl zajištěn Velvyslanectvím ČR v Ottawě a po úvodním společném setkání, kde zástupci provincie Québec představili české delegace fungování systému dopravy a celý průmyslový ekosystém v provincii, probíhal prostřednictvím separátních schůzek pro jednotlivé účastníky v celé montrealské aglomeraci.

Kanada je rozlohou druhá největší země světa s počtem obyvatel 30 milionů. Má rozsáhlý a dobře rozvinutý železniční systém, určený především nákladní dopravu. Funguji zde dva nákladní dopravci Canadian National a Canadian Pacific. Celostátní osobní přeprava je poskytována Via Rail. Příměstské vlakové spojení mají v oblasti Montreal - Réseau de Transport Metropolitain, v oblasti Toronta - GO Transit a v oblasti Vancouver -West Coast Express. Tyto města a několika dalších mají příměstskou železnici nebo metro. Pouze Toronto má rozsáhlou tramvajovou dopravu. Menší dopravci například Ontario Northland Railway a Algoma Central Railway spojují odlehlé venkovské oblasti. Rocky Mountaineer a Royal Canadian Pacific poskytují luxusní výlety vlakem, nabízející úchvatné scenérie Skalistých hor a dalších oblastí v Britské Kolumbii a Albertě.

Kanada má 49 422 kilometrů železničních tratí, z toho je elektrifikováno 129 km. Po většinou se jedná o standardní rozchod, pouze část používá úzký rozchod a to v oblastech s důlní těžbou, tramvaje a metro v Torontu mají široký rozchod. V současné době Kanada zažívá výrazný růst investic v městské železniční infrastruktuře. Za zmínku stojí pětadvacetiletý regionální dopravní plán The Big Move na rozvoj integrované a tranzitní dopravy v oblasti The Greater Toronto Hamilton Area s plánovanými investicemi 50 miliard dolarů. Jeden z aktuálně probíhajících projektů je Eglinton Crosstown, který představuje investici ve výši 5,3 miliard dolarů a má za cíl zlepšit tranzitní dopravu v Torontu. Jedná se o budování devatenáctikilometrového železničního koridoru s 26 stanicemi. Tento projekt se stal největší tranzitní expanzí v historii Toronta a dokončen má být v roce 2021. Dalším z řady projektů je Train de l´Ouest – městská železniční linka, která propojí Pointe-Claire s centrem Montrealu. Součástí této linky bude zastávka na mezinárodním letišti Montréal-Pierre Elliott Trudeau.

 

Nahoru