English

Novinky z průmyslu

AŽD Praha proniká na polský trh

Na hodně složitý polský železniční trh úspěšně proniká společnost AŽD Praha. Jde o dlouholetý a nákladný proces nabídek, jednání, schvalování a certifikací. Základní podmínkou ale je, že zařízení uváděné v Polsku do provozu musí mít tzv. Bezterminowe Świadectwo. Jde o trvalé schválení od Urządu Transportu Kolejowego vydané na základě alespoň devět měsíců trvajícího zkušebního provozu. Je také ale nutno získat pozitivní vyhodnocení Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP PLK a schvalovatele bezpečnosti Instytutu Kolejnictwa.

Z obchodního hlediska bylo třeba nejdříve vyjednat s PKP PLK vhodnou lokalitu, kde může AŽD Praha nainstalovat a testovat stavědlo ESA 44-PL včetně nového typu návěstidla AZD 70-PL, nového přestavníku EP600-PL a upevňovací soupravy přestavníku. V rámci projektu bylo nutno dodat i systémy počítačů náprav, magnety polského vlakového zabezpečovače SHP, příslušnou kabelizaci a zabezpečit odbočku Turze a napojení na stávající zařízení. Smlouva na dodávku polygonu ESA 44-PL byla podepsána v květnu 2018.

Pro instalaci polygonu, byla nakonec vybrána stanice Kuźnia Raciborska. Technici AŽD Praha si zvykali na specifické požadavky z hlediska montážních prací a na řadu potřebných certifikací osob v Polsku. Pro místní montážní práce, jako pokládky kabelů, instalaci venkovních prvků a dozor, uzavřela AŽD Praha smlouvu s místní firmou ETA Gliwice.

Aktivace polygonu se uskutečnila 16. října 2018 za přítomnosti komise PKP PLK. Tímto dnem byl zahájen devítiměsíční ověřovací provoz, jehož výsledkem bude získání trvalého schválení umožňující opakované dodávky českých technologií pro Polsko.

Nahoru