English

Novinky z průmyslu

CER vítá podporu ekologické dopravy a digitalizace

Společenství evropských železnic a provozovatelů infrastruktury SEŽ/CER uvítalo společné doporučení výborů Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku a dopravu a cestovní ruch pro navýšení prostředků infrastrukturního programu CEF (Connecting Europe Facility) a rovněž posílení rozpočtu pro ekologickou dopravu a digitalizaci.

Hlasování členů výboru poskytuje větší podporu pro železniční dopravu v Evropě. Celkový rozpočet na dopravu by měl stoupnout na 37,8 miliardy EUR v současných cenách (33,6 miliardy EUR ve stálých cenách), a to především díky navýšení o kapitolu železnice o 7,2 miliardy EUR v současných cenách (6,4 miliardy EUR ve stálých cenách). Část prostředků bude přesunuta z rozpočtových kapitol, jako je Kohezní fond nebo obrana. Zvýšení dopravního rozpočtu dokazuje vůli Evropského parlamentu podpořit ekologickou a moderní dopravu. Prioritou se stává společný evropský vlakový zabezpečovací a komunikační systém ERTMS.

Sdružení CER pouze lituje, že nebylo vyslyšeno jeho doporučení, aby se investice do telematiky včetně ERTMS dočkaly samostatné garantované rozpočtové položky. Naopak pozitivní zprávou je, že pro finanční období 2021 - 2027 počítá evropský rozpočet s aktivní podporou opatření ke snižování hluku na železnici. „CER vítá schválení návrhu zvýšeného rozpočtu CEF. Sdružení evropských železnic nicméně věří, že lze pro podporu železnice učinit ještě více. Je třeba dalších finančních prostředků na digitalizaci železničních operací, zejména ERTMS. Vychází nám, že železniční sektor by pro období 2021 až 2027 potřeboval rozpočet ve výši nejméně 15 miliard EUR,“ uvedl výkonný ředitel CER Libor Lochman.

Nahoru