English

Novinky z průmyslu

Britský poradce pro výstavbu VRT navštívil plzeňskou Škodu

Českou republiku opět navštívil ve dnech 23. a 24. října profesor Andrew McNaughton, který je strategickým poradcem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) pro naplnění vládou schváleného programu rozvoje rychlých železničních spojení na našem území.

Součástí programu byla také návštěva Plzně a společnosti Škoda Transportation, která se uskutečnila ve spolupráci s  Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACRI). Profesor McNaughton diskutoval se zástupci plzeňské Škodovky o  perspektivách železničních vozidel využitelných v blízké budoucnosti na pilotních úsecích vysokorychlostních tratí a prohlédl si výrobu souprav NIM EXPRESS DB pro německého národního dopravce Deutsche Bahn. Ty jsou konstruovány pro maximální rychlost 200 km/h, na trati Norimberk – Ingolstadt – Mnichov budou provozovány do rychlosti 190 km/h.

Následující den proběhla v sídle SŽDC odborná diskuse nad dílčími výstupy studií proveditelnosti vysokorychlostních tratí Praha – Drážďany a Praha – Brno – Břeclav. Andrew McNaughton nabyl velké praktické zkušenosti s vysokorychlostní železnicí při její přípravě i provozu v řadě zemí po celém světě, což z něho činí jednoho z nejrespektovanějších odborníků v oboru. Díky tomu mohl zhodnotit kritickým pohledem dosavadní práci projektantů obou studií a zformulovat řadu jasných doporučení pro další postup. Jednáním s  profesorem Mc Naughtonem jednoznačně přispívají díky jeho odbornému rozhledu ke zkvalitnění přípravy VRT v ČR.

Nahoru