English

Novinky z průmyslu

Mrtvých na železnici je letos meziročně o něco méně

Počet usmrcených na železnici v letošním roce v porovnání se stejným obdobím roku 2017 klesl o 15 procent, přičemž celkově na železnici letos zahynulo při mimořádných událostech 150 osob (v roce 2017 jich bylo 178).

Nejtragičtější v případě střetů vlaku s osobou v letošním roce bylo období od 6. do 8. července, kdy během tohoto prodlouženého víkendu při sedmi střetech vlaku s osobou zemřelo 5 osob a dva lidé byli zraněni. Čtyři nehody a tři úmrtí se přitom udály v jeden den (7. 7.), přičemž stejný počet nehod i usmrcených v jeden den evidujeme i 10. června.

Počet střetnutí na železničních přejezdech v roce 2018 v porovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostl o dvě, nicméně celkový počet usmrcených při těchto mimořádných událostech se snížil o 23 procent. Současně se jedná o druhý nejnižší počet usmrcených při těchto nehodách v posledních pěti letech.

Nejvyšší počet střetnutí Drážní inspekce eviduje v srpnu, kdy se událo hned 22 střetnutí. Paradoxně se jedná o měsíc s nejnižším počtem usmrcených při těchto mimořádných událostech v letošním roce. Naproti tomu nejvíce lidí zemřelo při střetnutích na přejezdech v červenci (5), kdy se událo o 6 nehod méně. Do července připadá i nejtragičtější den na železničních přejezdech, kterým je 2. 7., kdy při třech střetnutích zemřeli dva lidé a jeden byl zraněn.

Drtivou většinu nehod na železničních přejezdech i nadále způsobují neukáznění účastníci silničního provozu, kteří fatálním způsobem porušují hned několik ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Nejčastějším prohřeškem je ignorování světelné a zvukové signalizace přejezdového zabezpečovacího zařízení, nepřesvědčení se o tom, zda se k přejezdu neblíží vlak, případně objíždění, obcházení nebo podlézání sklopených závorových břeven. Drážní inspekce však eviduje i případy, kdy na železničním přejezdu automobil uvázne a nemůže přejezd před příjezdem vlaku včas opustit. Pro tyto případy byly všechny železniční přejezdy na základě vydaného bezpečnostního doporučení Drážní inspekce označeny jednoznačným identifikátorem „P+ČÍSLO“ po jehož oznámení na lince 112 je operátor schopen během několika minut nechat zastavit provoz na dané trati.

Nahoru