English

Novinky z průmyslu

Rozvoj výroby pro kolejová vozidla ve skupině ZKL

V oblasti železniční dopravy se skupina ZKL poslední tři roky orientuje jak na výrobu ložisek pro konečné zákazníky, tak na dodávky ložisek do náhradní spotřeby. Jedná se zejména o ložiska pro podvozky vagonů, lokomotiv a tramvají, případně ložiska pro uložení komponent pohonných jednotek. Požadavky zákazníků na technické parametry a spolehlivost se zvyšují. Významným problémem v provozu železničních vozidel zůstává v současné době sjednocení servisního intervalu kritických komponent jednotlivých subsystémů.

S ohledem na tuto skutečnost naše společnost věnuje vysokou pozornost výzkumu a vývoji nápravových ložisek s prodlouženým servisním intervalem. V první fázi se jedná o kompaktní kuželíkové jednotky, např. (CTBU) 130×230, dále je ve vývoji počítáno s válečkovými nápravovými ložisky WJ / WJP 130 × 240 a s ložisky dle specifických požadavků našich OEM zákazníků. V současné době jsou již první prototypy kuželíkových jednotek testovány na speciálních zkušebních zařízeních. Kromě vývoje optimalizovaných produktů skupina ZKL cílí na zefektivnění výrobních procesů a řízení kvality nejen v železniční výrobě. V rámci tohoto procesu došlo k re-certifikaci výrobního závodu v Klášterci nad Ohří podle nového standardu ISO/TS 22163 (IRIS).

Nahoru