English

Novinky z průmyslu

Společnost SVÚM a.s. v roce 2018 plánuje dokončit výstavbu nové haly

SVÚM a.s. je výzkumnou organizací zapsanou na seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace v České republice a specializuje se na oblast základního a aplikovaného výzkumu a vývoje kovových materiálů, plastů   a kompozitů.  Má akreditované laboratoře  a zkušebny a je jednou z nejvýznamnějších výzkumných organizací aplikovaného materiálového výzkumu a zkušebních institucí v České republice. Společnost SVÚM a.s. se pravidelně účastní výzkumných projektů podporovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Technologickou agenturou ČR, Grantovou agenturou ČR a mezinárodních projektů podporovaných EU.

V oblasti železničního průmyslu úspěšně spolupracuje s VUD Žilina a.s., certifikační autoritou pro zkušebnictví drážní techniky v Evropě, Notify body v rámci směrnice o technické harmonizaci ( EN ISO/IEC 17025; EN ISO/IEC 17065 ; EN ISO/IEC 17021).

V rámci této spolupráce byly od roku 2017 dojednány zakázky nebo výzkumné projekty s firmami z ČR i ze zahraničí (Polsko, Ukrajina , Rusko, Slovensko, Turecko a  Bulharsko).

Společnost SVÚM a.s. v roce 2018 plánuje dokončit výstavbu nové haly se zkušebním stavem pro termomechanické zkoušky kol a brzd. Stavba haly navazuje na stávající investice do zkušebních stavů jako je Schenck 2500 kN, Schenck 300 KN nebo SincoTec pro zkoušení únavy železničních kol a náprav a je v souladu s dlouhodobým plánem vytvořit odpovídající moderní výzkumný a testovací ústav spolupracující se zahraničními partnery.

 

Nahoru