English

Novinky z průmyslu

Ocelový most SŽDC přes Dyji získal hlavní evropskou cenu

Stavba nového železničního mostu přes Dyji nedaleko česko-rakouské státní hranice se stala celkovým vítězem pátého ročníku celoevropské soutěže European Steel Bridge Awards 2018. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v Praze v rámci mezinárodního sympozia, kterého se zúčastnilo celkem 220 delegátů z dvaatřiceti zemí nejen z evropského kontinentu.

Do samotné soutěže bylo přihlášeno 35 mostních konstrukcí z 19 evropských zemí, z nichž sedmičlenná mezinárodní porota vybrala vítěze ve dvou hlavních kategoriích – Silniční a železniční mosty a Lávky pro pěší a cyklisty. Dále porota udělila dvě speciální ceny, a to za evropské kulturní dědictví a za minimální zásah do stavby. Poslední oceněnou stavbu určila veřejnost v rámci hlasování na facebooku.

Investorem nejlepší evropské ocelové stavby pro silniční a železniční dopravu byla SŽDC. Její podobu navrhl architekt Václav Kocián, projekční práce prováděl David Rose ze společnosti EXprojekt. Zhotoviteli prací byly firmy AŽD Praha a Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby. Druhá jmenovaná pak zajistila výrobu mostní konstrukce.

Stavba v km 80,930 tratě Hohenau – Přerov převádí dopravu na 2. koridoru přes odlehčovací rameno řeky Dyje. Předmětem rekonstrukce bylo odstranění technicky nevyhovujícího objektu a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/h. Tři po sobě jdoucí konstrukce v původním stavu byly nahrazeny mostem o jednom otvoru podle požadavku Povodí Moravy. Nová nosná konstrukce je ocelová s ortotropní mostovkou, která tvoří žlab pro kolejové lože. Hlavní nosníky působí jako takzvaný síťovaný oblouk. Jejich trámy jsou vyztuženy netuhým obloukem, prostor mezi obloukem a trámem vyplňuje systém táhel v síťovaném uspořádání.

Celková délka mostu činí bezmála 130 metrů, šířka je 16,9 metru, hmotnost ocelové konstrukce dosahuje 1 900 tun. Uložení mostu je šikmé, s přesazením hlavních nosníků o více než osm metrů. Jejich teoretické rozpětí má délku 97,5 metru. Každou kolej převádí jednokolejný most – jde tedy o dvě nosné konstrukce. Most byl uveden do běžného provozu letos v srpnu.

Nahoru