English

Novinky z průmyslu

V Berlíně na InnoTransu se představilo téměř 30 členských firem asociace ACRI

Každé dva roky se železniční svět sjíždí do Berlína na největší světový veletrh železničních vozidel i další kolejové techniky a všeho dalšího, co má něco společného se železnicí InnoTrans. Pravidelně se této akce účastní i české firmy a nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy se konal již 12. ročník tohoto veletrhu. Počet vystavovatelů překonal hranici třech tisíc, české firmy se zde rozhodně neztratily. Jen členů Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) se zde prezentovalo 26.

„Velmi silné zastoupení českého železničního průmyslu na InnoTransu je důkazem jeho významu i významu německého trhu pro české firmy i jako brány do dalších zemí,“ uvedl při slavnostním zahájení české účasti na InnoTransu pod hlavičkou ACRI český velvyslanec v Německu Tomáš Jan Podivínský. Podle jeho slov jsou důležité jak velké zakázky typu dodávek lokomotiv nebo tramvají, tak i subdodávky pro další dodavatele.

„Věřím, že české železnici se bude dařit, pokud se bude dařit českému železničnímu průmyslu a naopak,“ prohlásil náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. On sám slíbil, že ministerstvo dopravy bude dělat vše pro to, aby vzkvétaly jak český železniční průmysl, tak i železniční doprava obecně. Nový předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec si přeje, aby nebylo „zakázaným ovocem“, pokud představitelé národního dopravce komunikují s českými výrobci kolejové techniky. „Ve vyspělých evropských státech tomu tak je, u nás se to bohužel v poslední době stalo takovým zakázaným tématem. To není dobře. Budu rád, pokud budeme normálně schopni komunikovat se zástupci českého železničního průmyslu,“ uvedl. Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda připomněl, že na to, jak jsme malou zemí, tak ui nás dokážeme dělat velké projekty.

Poslanec Martin Kolovratník připomněl důležitou legislativní změnu, která pomůže zejména výstavbě železniční infrastruktury. „Povedlo se prosadit zákon o urychlení výstavby dopravní a energetické infrastruktury, investoři budou moci být v zadávání zakázek odvážnější, realizace zakázek se urychlí,“ informoval. Výkonný ředitel Sdružení evropských železnic a infrastrukturních společností CER Libor Lochman pouze doplnil, že pro fungování železnice je nutné velmi úzké sepětí národního dopravce a národního železničního průmyslu.

ACRI ve spolupráci s MPO připravila pro české firmy železničního průmyslu společnou expozici. Celkem se účastnilo 12 firem. Jednalo se především o malé a střední podniky, kterým se díky dotované účasti daří zajistit prezentace na tomto prestižním mezinárodním veletrhu. Mezi jinými se účastní společnosti zabývající se výzkumem, vývojem a zkušebnictvím: VUKV, VZU Plzeň, SVUM, AV R&D, a dále SKDO TRADE, STARMON, ROSTEX VYŠKOV, LOKEL, T-CZ a KAPSCH. Individuální expozice zde měli významní zástupci českého železničního průmyslu ŠKODA TRANSPORTATION, CZ LOKO, AŽD PRAHA, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, BONATRANS, OLTIS a mnozí další.

fotogalerie

Nahoru