English

Novinky z průmyslu

Modulární diagnostický systém MODIAG od firmy Starmon

Novinkou v nabídce firmy STARMON s.r.o. je modulární diagnostický systém MODIAG. Diagnostický systém navazuje na úspěšný diagnostický systém DISTA.

Systém MODIAG umožňuje měření napětí a proudu, snímání stavu kontaktů a měření izolačního stavu soustav. Zároveň slouží jako hlídač izolačního stavu s trvalým měřením. Pomocí systému MODIAG je možné monitorovat a řídit teplotu v objektu.

Systém MODIAG je konstrukčně uzpůsoben k použití na reléových přejezdových zabezpečovacích zařízeních. Komunikace s nadřazeným systémem probíhá pomocí SHDSL modemů.  Výhodou je použití stávající kabelizace.

Pro přístup k naměřeným datům slouží aplikace na údržbářském počítači nebo přístup přes webové rozhraní. Webové rozhraní je přizpůsobené pro použití i na mobilním telefonu nebo tabletu. Diagnostický systém je možné integrovat do globální diagnostické sítě.

Nahoru