English

Novinky z průmyslu

Skupina České dráhy vydělala za pololetí 262 milionů korun

Skupině České dráhy se v prvním pololetí roku 2018 dařilo a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) skončila své hospodaření se ziskem 262 milionů korun. Úspěšná byla také při obhajobě mezinárodního ratingu od agentury Moody‘s, která na jaře potvrdila rating v investičním pásmu na stupni Baa2 se stabilním výhledem.

„Zisk Skupiny ČD před zdaněním a úroky (EBIT) byl v pololetí 2018 meziročně vyšší o více než 300 milionů korun a dosáhl 1,2 miliardy korun. Přispěl k tomu zejména růst tržeb v obou hlavních segmentech podnikání. Tedy v osobní i v nákladní dopravě,“ upřesňuje vývoj hlavního ukazatele zdraví firmy Pavel Krtek, předseda představenstva a generální ředitel (CEO) ČD, a.s.

Dlouhodobý trend příklonu veřejnosti k železniční dopravě se odrazil v meziročním nárůstu počtu cestujících o 2,5 milionu. „Stejně jako jiné roky, také letos lidé s oblibou využívali především dálkové a příměstské spoje,“ říká člen představenstva ČD, a.s., odpovědný za úsek ekonomiky a informatiky (CFO) Martin Bělčík a pokračuje: „To se promítlo do tržeb z prodeje jízdních dokladů, které se meziročně zvýšily o 2,4 %. Podíl na tom měla především vnitrostátní osobní doprava a vyšší výnosy plynoucí ze zapojení vlaků ČD do integrovaných dopravních systémů.“

Na výsledek hospodaření osobní dopravy však mělo negativní vliv krátkodobé oslabení české koruny vůči euru a vyšší výkonová spotřeba. Primárně kvůli kurzovým ztrátám proto segment skončil s účetní ztrátou 388 milionů korun. „Díky jiným podnikatelským aktivitám se nicméně tento propad podařilo v rámci hospodaření mateřské společnosti eliminovat a akciová společnost České dráhy jako celek dosáhla zisku 237 milionů korun,“ dodává Martin Bělčík.

Kladný hospodářský výsledek ve výši 350 milionů korun vykázala za prvních šest měsíců roku nákladní doprava. I v tomto segmentu rostly meziročně tržby, a to v souvislosti s vyšším objemem přeprav o 1,3 milionu tun. Růst nákladní dopravce zaznamenal téměř ve všech komoditách, především hnědé a černé uhlí, železo, kalamitní dřevo, automotiv a stavebniny. Nově jsou v letošním roce realizovány přepravy v Rakousku na vlastní licenci ČD Cargo a pokračuje růstový trend tržního podílu značky ČD Cargo v Polsku. Pozitivně se vyvíjí rovněž mezinárodní přepravy směřující přes Slovensko do Maďarska a do dalších zemí.

Také v prvním pololetí 2018 pokračovaly společnosti Skupiny ČD v obnově vozidlového parku. V osobní dopravě to byl například odkup vozů od ÖBB, modernizace osobních vozů pro linku Ex 6 Praha – Cheb, redesign interiéru jednotek Pendolino nebo modernizace motorových vozů řady 809 a 810. V nákladní dopravě šlo zejména o nákup interoperabilních lokomotiv a plošinových vozů pro přepravu kontejnerů.

Nahoru