English

Novinky z průmyslu

Nová aplikace OLTIS Group usnadňuje výměnu informací v rámci vnitřních struktur dopravce

Společnost OLTIS Group nedávno uvedla na trh novinku, která významně zefektivňuje tok informací v rámci vnitřních struktur železničního dopravce. Jedná se o mobilní aplikaci EVAL Mobile.

Hlavním úkolem aplikace EVAL Mobile je sběr informací pro centrální dispečerské systémy. Jedná se především o evidence docházky a vykonávaných činností pracovníka, které slouží pro rychlá a správná dispečerská rozhodnutí a současně jako podklad pro vyhodnocení docházky, výpočtu mezd a cestovních příkazů.

Důležitým nástrojem pro komunikace mezi dispečerem a pracovníkem je možnost výměny registrovaných zpráv, které mohou sloužit k zadávání pracovních příkazů a předávání jiných důležitých informací. EVAL Mobile je nástrojem určeným zejména pro strojvedoucí a další pracovníky, který je úzce provázaný na dispečerský systém EVAL, který je určen pro malé a střední železniční dopravce.

Aplikace EVAL Mobile se společně dalšími novými systémy, jako je Logistický Webový Portál, stává nedílnou součástí komplexu nejnovějších ICT technologií nabízených společností OLTIS Group. Právě takovou IT podporou lze zvýšit kvalitu a zefektivnit poskytované služby dopravce, zavádět nové služby s vyšší přidanou hodnotou a ve výsledku přilákat k železniční dopravě více nových zákazníků.

Nahoru