English

Novinky z průmyslu

AŽD Praha testuje nové světelné návěstidlo SNA-100

V širokém spektru výrobků pro železniční provoz probíhá ve společnosti AŽD Praha také vývoj světelných návěstidel. V této oblasti dochází k vývoji především z důvodů požadavku na vyšší traťové rychlosti a možnosti osazení většího množství svítilen a indikátorů na návěstidle. Novinkou v této oblasti je vjezdové Světelné návěstidlo SNA-100, které splňuje požadavky na traťovou rychlost 200 km/h a je možné ho osadit až šesti svítilnami a dvěma indikátory.

Nosným prvkem tohoto návěstidla je ocelová svařovaná konstrukce. V dolní části konstrukce je uchycena skříň transformátorů, která umožňuje pohodlný přístup až ke 14 transformátorům ST-7B (bezpečnostní ochranný transformátor určený pro nepřetržitý provoz). Ve skříni jsou žlabové rozvody oddělující vstupní a výstupní kabely k transformátorům. Výstupní kabely od transformátorů jsou vedeny uvnitř nosného sloupu. V horní části nosné konstrukce je umístěna prostorná pracovní plošina s ochranným zábradlím. K výstupu na pracovní plošinu slouží žebřík v zadní části nosné konstrukce. V horní části nosné konstrukce je uchycena sestava svítilen a indikátorů. Tuto sestavu je možné v rámci směrování posouvat a natáčet.

Svítilny a indikátory jsou řešené jako samostatné moduly, které po spojení tvoří světelnou sestavu. Díky tomuto řešení lze dle potřeby vyměnit svítilnu nebo indikátor na již sestaveném návěstidle.

Návěstidlo má komplexně vyřešenou ochranu proti přepětí. Vnitřní část skříně transformátorů je chráněna izolačními deskami a všechny kabely v návěstidle jsou vedeny v ochranných hadicích z izolačního materiálu.  Pracovník je po dobu montáže jištěn osobními ochrannými pracovními prostředky a dále může využít možnosti pracovního polohování pomocí pásu. První dva prototypy tohoto návěstidla se testují na trati Čížkovice – Obrnice u železniční stanice Libčeves.

 

Nahoru