English

Novinky z průmyslu

Na železnici stále stoupá počet projetí návěstidla

Na železnici přibývá případů, kdy vlaky projedou kolem návěstidla zakazujícího jízdu. Od začátku roku jde o 57 porušení, při kterých bylo zraněno 17 lidí. Ve srovnání se stejným obdobím z předchozích dvou let je to zhruba čtvrtinový nárůst. Správa železniční dopravní cesty apeluje na dopravce, aby se vyvarovali dalšího porušování předpisů.

Ti se podle svého vyjádření snaží podobným událostem předcházet nejen školením a prověřováním svých zaměstnanců, ale i zaváděním zabezpečovací techniky do svých vlaků. „Nárůst těchto mimořádných událostí mne velice znepokojuje, jedná se o mimořádně závažné ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Současný trend může vést až ke snížení prestiže železniční dopravy, která je založena především na její bezpečnosti oproti ostatním přepravním modům," napsal v dopise adresovaném dopravcům generální ředitel ŠZDC Jiří Svoboda s tím, že současný stav je neudržitelný.

Podle něj byla drtivá většina nehod důsledkem provozní a technologické nekázně strojvůdců. "To způsobilo například nedobrzdění drážního vozidla nebo nerespektování návěstidla při jízdě vlaku či posunu," dodal Svoboda.

Podle statistik SŽDC v období od 1. ledna do 28. května letošního roku projelo zákaz už 57 vozů. Při těchto případech bylo zraněno 17 lidí, z toho čtyři těžce. Dalším nehodám se podle Svobody podařilo zabránit pouze shodou okolností.

Nahoru