English

ZKL – Výzkum a vývoj rozšiřuje engineeringové služby

Společnost ZKL-Výzkum a vývoj, a. s. rozšiřuje služby poskytované svým zákazníkům. Aktuálně zajišťuje nejen aplikovaný výzkum a vývoj nových výrobků a technologií pro ložiskovou výrobu v rámci koncernu ZKL, ale i analýzu a konstrukci strojních celků, tvorbu výkresové dokumentace, poradenskou činnost v oblasti valivých uložení i analýzy, simulace a optimalizace metodou konečných prvků.

Výstupy vývoje mohou být ověřovány technologií rapid prototyping, včetně metody Selective laser melting (SLM) pro verifikaci konstrukčních principů na kovových modelech. V oblasti zkušebnictví zajišťuje společnost ZKL – výzkum a vývoj zkoušky radiálních i axiálních ložisek, metalografické analýzy, rozbory příčin poškození ložisek, metrologii a materiálové zkoušky, včetně zkoušek odolnosti materiálu proti kontaktní únavě. Společnost byla také jmenována Ministerstvem spravedlnosti ČR znaleckým ústavem s třemi soudními znalci a působí v oboru strojírenství s rozsahem znaleckého oprávnění pro všeobecné strojírenství – valivá ložiska a příslušenství.

Mezi úspěšné projekty můžeme zařadit například vývoj kolových ložisek pro Škodu Fabii R5. V rámci projektu byly poskytnuty komplexní služby realizované v koncernu ZKL, zahrnující vývoj, návrh konstrukce, výrobu ložisek, vyhodnocení stavu ložisek po provozních zkouškách a simulace a analýzy uložení s následnými doporučeními pro optimalizaci.

Nahoru