English

Novinky z průmyslu

Švestková dráha se postupně mění ve zkušební polygon

Během letošního roku se tzv. Švestková dráha, kterou vlastní AŽD Praha, stane zkušebním polygonem a současně nejmodernější regionální tratí, kde bude tato firma testovat své stávající, ale především nové produkty.

Práce na Švestkové dráze v roce 2018 má společnost AŽD Praha rozděleny do tří etap. Během již skončené první etapy byla dokončena oprava mostu a propustku v Třebívlicích, vyměněny pražce v úseku Semeč–Hnojnice, dále byly vyměněny kolejnice v úseku Třebívlice–Hnojnice, devět přejezdů bylo vybaveno světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením a zprovozněna byla dopravna v Libčevsi, kde se aktivovalo staniční zabezpečovací zařízení typu ESA 44.

Ve druhé etapě, která potrvá do konce června 2018, společnost AŽD Praha plánuje zprovoznění dalších osmi přejezdů, které budou osazeny světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením a hlavně mají být na trati nainstalovány Smart systémy. Půjde například o zastávky na znamení, kdy cestující na zastávce zmáčknutím konkrétního tlačítka dá strojvedoucímu do vlaku vědět, že má zastavit. Dále se budou na zastávkách instalovat nové informační systémy pro cestující. Ve vlacích se pak budou testovat navigační systémy pro strojvedoucího, který tak bude v reálném čase vidět trať před sebou, včetně povolených maximálních rychlostí, přejezdů a tak dále. Na přejezdech chce AŽD Praha instalovat systém kontroly průjezdů automobilů na červenou.

Třetí etapa, která potrvá do konce roku, bude technologicky velmi zajímavá. Kromě dalších drobných oprav budou zprovozněna další dvě přejezdová zabezpečovací zařízení a podél celé tratě společnost AŽD Praha nainstaluje digitální komunikační systém GSM-R. Ten je potřeba pro instalaci dalších technologií nutných pro zahájení testování jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS Level 1, Level 2. Půjde o přípravu na zahájení zkušebního provozu driveless trains, tedy bezobslužných vlaků.

Nahoru