English

Novinky z průmyslu

VÚKV pokračovalo s jízdně-technickými zkouškami soupravy NIM Express

Od září do listopadu 2017 vykonala zkušebna VÚKV a.s. na tratích DB Netz jízdně-technické zkoušky soupravy NIM Express určené pro rychlé spojení mezi Norimberkem, Ingolstadtem a Mnichovem. Tratě byly vybrány s ohledem na podmínku zastoupení tratí od přímých úseků až po oblouky velmi malých poloměrů.

Cílem měření bylo provést zkoušky podle požadavků daných EN 14363. Realizovaná měření poskytla podklady pro hodnocení jízdní bezpečnosti, namáhání koleje a jízdních vlastností vozidel. Předmětem hodnocení byla lokomotiva, koncový a řídicí vůz. Zkoušky proběhly v prázdném i obsazeném stavu, na nouzovém i vzduchovém vypružení. Rychlost jízdy byla až 225 km/h, nedostatek převýšení až 172 mm. Jezdilo se s celou soupravou – s lokomotivou a šesti vozy. Každé ze zkoušených vozidel bylo osazeno dvěma měřicími dvojkolími. Měřila se zrychlení na rámech podvozků a podlaze uvnitř skříní, zpracovávalo se celkem 65 signálů.

Při těchto zkouškách poprvé realizovala zkušebna VÚKV a.s. měření, kdy bylo současně použito šest měřicích dvojkolí. Dvě lokomotivní dvojkolí byla vybavena měřicím systémem VÚKV bez odpojení z trakce. Čtyři běžná dvojkolí patrových vozů byla osazena měřicím systémem IWT4 švédské firmy SNC Lavalin, se kterou VÚKV dlouhodobě spolupracuje při vývoji a výrobě měřicích dvojkolí. Netrakční dvojkolí byla vybavena indukčním napájením a přenosem dat, což byla další premiéra a nová zkušenost. Všechna měřicí dvojkolí byla osazena měřicím systémem a kalibrována ve VÚKV.

Kalibrace byla provedena na unikátním kalibračním stavu vyvinutým ve VÚKV. Všech 6 dvojkolí (včetně těch se systémem IWT4) bylo obsluhováno pracovníky VÚKV, kteří získali cenné zkušenosti s reálným nasazením dvojkolí se systémem IWT4. Náročným úkolem bylo i řešení komunikace měřicích systémů po délce soupravy – data byla přenášena optickým kabelem, což byla opět premiéra.

Výsledky náročných a rozsáhlých zkoušek byly akceptovány nejen znalcem EBA, ale i odborníky z DB Systemtechnik, což je pro práci zkušebny VÚKV vysoké ocenění.

Nahoru