English

Náměstek Tlapa jednal o posílení česko-filipínských obchodních vztahů

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa navštívil ve dnech 16.–18. dubna 2018 Manilu. Hlavním tématem návštěvy bylo posílení česko-filipínských vztahů a podpora ekonomických projektů, které na Filipínách realizuje velvyslanectví ČR a české firmy.

Během své návštěvy Filipín jednal náměstek Tlapa s ministrem dopravy Arthurem Tugadem, ministrem obchodu a průmyslu Ramonem Lopezem a sešel se také s náměstkem ministra zahraničních věcí pro mezinárodní ekonomickou spolupráci Manuelem Teehankeem.

Náměstek Tlapa se rovněž zúčastnil kulatého stolu o ekonomických a investičních příležitostech v ČR a na Filipínách a o podpoře exportu v regionu, který uspořádala filipínská Agentura pro podporu investic. „Zaměřme se na příležitosti, které se českému a filipínskému byznysu otvírají díky uzavření Dohody o ekonomické spolupráci. O její ratifikaci nás informovala filipínská strana během mé návštěvy. Věřím, že v letošním roce by mohlo proběhnout první zasedání Smíšeného ekonomického výboru mezi ČR a Filipínami,“ uvedl náměstek Tlapa.

Náměstek Tlapa také se svými filipínskými partnery hovořil o rozhodnutí české vlády rozšířit vydávání zaměstnaneckých karet pro Filipínce o 1000 ročně a o úpravách tzv. „režimu Filipíny“, který bude spuštěn na konci května 2018.

Nahoru