English

Novinky z průmyslu

První signální se podílí na modernizace hutě ArcelorMittal v Polsku

Po úspěšném nasazení plně elektronického staničního zabezpečovacího zařízení MODEST GEMINI v letech 2012/2013 na terénu vlečky hutě ArcelorMittal Poland v Dąbrowie Górniczej se společnosti První Signální, a.s. podařilo v roce 2017 dohodnout kontrakt na pokračování modernizace vlečky další etapou.

Druhá etapa modernizace zabezpečení kolejové dopravy na vlečce huti je co do počtu ovládaných venkovních prvků trojnásobně větší než etapa první. V první etapě se zmodernizovala dvě stavědla s 50 ovládanými výhybkami, ve druhé etapě se jedná již o šest stavědel a 173 ovládaných výhybek. Při tak velkém rozsahu bylo nezbytně nutné rozdělit stavbu do pěti etap a důkladně připravit postup modernizace a přepojování zabezpečovacího zařízení z původního reléového na nové plně elektronické.

Projekční práce byly zahájeny počátkem roku 2017. Samotná realizace, v první fázi spočívající ve výstavbě a testování zařízení u výrobce, byla zahájena v polovině roku 2017. Instalace zařízení první etapy u zákazníka proběhla ke konci roku 2017. V lednu roku 2018 byla již první dvě zmodernizovaná stavědla předána do zkušebního provozu. V současné době probíhá instalace zařízení druhé etapy u zákazníka a na polygonech u producenta končí kompletace a testy zbylých etap celé modernizace. Předání kompletní realizace LCS 2 je plánováno do konce první poloviny roku 2018.

Nahoru