English

Novinky z průmyslu

Hazard na kolejích stále bují, čísla jsou varovná

I když veřejnost nesmí bez řádného povolení vstupovat do kolejiště, stále se najdou tací, kteří si z kolejí dělají veřejnou stezku. Drážní úřad vloni řešil přes 400 přestupků, ve kterých si jedinci počínali nezodpovědně a ohrožovali tím bezpečnost svou i železničního provozu.

Drážní úřad se musel vloni vypořádat se 425 případy porušení zákazu vstupu do kolejiště. Oproti roku 2016 je to pokles o 82 řešených přestupků (tehdy bylo řešeno 507 případů). Souhrn udělených pokut ve správním řízení však byl vyšší, zatímco v roce 2017 dosáhl výše 180 500 Kč, o rok dříve to bylo o 35 700 Kč méně. Zajímavostí je, že z celkové výše pokut udělených během loňského roku bylo nebo ještě je vymáháno 127 500 Kč exekučním řízením.

„Je nepochopitelné, že se někteří nad zákazem vstupu do kolejiště podivují. Tak jako dálnice, tramvajové tratě nebo přistávací letištní plochy neslouží lidem jako chodník, tak ani železniční koleje nejsou k tomuto účelu určeny,“ připomíná hazardérům ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Mezi osobami, které se neoprávněně pohybují v kolejišti, byli i mladiství (29 případů) a nezletilí (16 případů). I proto zaměstnanci Drážního úřadu zváží realizaci kampaně, která by na tento nešvar poukázala. Pokuta za neoprávněný vstup do kolejiště, kterou lze udělit dle zákona o dráhách, může dosáhnout až výše 10 000 korun.

Nahoru