English

Novinky z průmyslu

Další ročník kolokvia ŽELAKTUEL se zaměří na úlohu železnice v multimodální mobilitě

„Úloha železnice v udržitelné multimodální mobilitě“ bude hlavním tématem 24. kolokvia ŽELAKTUEL 2018, které společně pořádají Dopravní fakulta Jana Pernera a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - hospodářský výbor, podvýbor pro dopravu pod záštitou děkana DFJP doc. Ing. Libora Švadlenky, Ph.D. a místopředsedy hospodářského výboru Martina Kolovratníka.

Partnerem kolokvia, které se koná ve čtvrtek 10. května v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha 1, je i Asociace ACRI. Program kolokvia a možnosti přihlášení naleznete v příloze.

Dokument ke stažení ZDE

Nahoru